BHP - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
BHP - wykład - strona 1 BHP - wykład - strona 2 BHP - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Grupa A NA DST:
1 Wymień podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do:
-Obowiązków pracy: zapewnić pracownikowi bezpieczeństwo w pracy i odpowiednie warunki oraz odzież ochronną, przestrzeganie prawa pracownika
Obowiązki pracownika: wykonywać pracę według przepisów BHP, wykonywać badania lekarskie, używać odzieży ochronnej, zgłaszać pracodawcy o niebezpieczeństwie
-Regulamin pracy: porządek i ład znajdujący się w miejscu pracy, dobrze zabezpieczone sprzęty przed wypadkami, dbanie o czystość pomieszczenia
2 Wymień i opisz sytuacje trudne w pracy:
a.Sytuacje przeciążenia - opsiywane są najczęściej przez zadania ponad siły - ma charakter dosłowny?
b. Sytuacje typu przeszkody- czynności te polegają na tym że czynności wyk przez prac napotykają problemy
c. Sytuacje konfliktowe- czynność jest tak org aby przeciwstawić się innej czynności
sytuacje zagrożenia- są wynikiem zmiany jednego lub kilku elementów sytuacji
e. Sytuacje deprymacji- jest to zarówna nadmiar jak i brak informacji
3 A podaj definicje wypadków przy pracy
: Za wypadki przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą wykonywaną na zlecenie lub na rzecz pracodawcy
3 B Spróbuj wyjaśnić ich przyczyny posługując się metodą TOL: -przyczyny techniczne wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia -przyczyny organizacyjne nieprawidłowe rozplanowanie zadań, brak nadzoru -przyczyny ludzkie brak lub nie prawidłowe posługiwanie się czynnikiem materialnym 4 Obciążenia psychofizyczne na stanowisku pracy mogą być opisane za pomocą:
-Obciążenia psychicznego (wymień jego postacie): powoduje konieczność wytężonej i ustawicznej uwagi i prowadzi do: trudności w myśleniu, drażliwość, nerwowość, uczucia lęku, skłonności do zapominania.
-Obciążenia fizycznego: podczas pracy przy komputerze obciążany układ szkieletowo-mięśniowy i co z tym się wiąże stany zwyrodnieniowe w rejonie szyjno-barkowym, palcach i nadgarstkach, okolicach ud i krzyża.
5.Zdefiniuj i opisz podstawowe zagrożenia na stanowisku pracy:
-Podaj rodzaje zagrożeń na stanowisku pracy: uszkodzone niesprawne drabiny, schody, stopnie; składowanie towarów o masie większej od określonego obciążenia; uszkodzone instalacje elektryczna; niewłaściwe składanie kartonów, opakowań; możliwość poparzenia gorącą wodą
-Opisz specyfikacje niektórych z nich: upadek w wyniku poślizgu na śliskiej podłodze, urazy palców podczas obsługi krajalnic spożywczych, stosowanie uszkodzonych urządzeń elektrycznych może powodować porażenia prądem, stosowanie niesprawnych drabin upadek nawet śmiertelny.


(…)

… być podjęte w ramach pierwszej pomocy przedlekarskiej to: ocena sytuacji, zabezpieczenia miejsca zdarzenia, ocena stanu poszkodowanego, wezwanie pomocy, udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej według potrzeby; udzielenie pierwszej pomocy: wezwać fachową pomoc, dbać o drożność dróg oddechowych komfort termiczny poszkodowanego, dbać o komfort psychiczny poszkodowanego, pozostać na miejscu zdarzenia…
… (ziewanie, senność),
* spadek wydajności pracy (wzrost: czasu reakcji, liczby błędów),
* spadek formy fizycznej, energii organizacyjnej,
* wzrost zachorowań, urazów i wypadków.
5 Podaj znane ci metody identyfikacji zagrożeń na stanowisku pracy
a Metody jakościowe obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, ocena oświetlenia, ocena poziomu zarządzania
b. Metody ilościowe- pomiar wilgotności powietrza…

-dyskryminacja
-mobbing
-Molestowanie -wykorzystywanie
2.zawodnosc człowieka opisywana jest przez następujące wskaźniki
Wskaznik bezbłędności, gotowości, restytucji, aktualności, prawdopodobieństwa bezbłędnego funkcjonowania pracy układu.
3.obciazenia psychofizyczne mogą być opisywane za pomocą a obciążenia psychofizyczne(wymień jego postacie): powoduje konieczność wytężonej i ustawicznej uwagi i prowadzi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz