Bezprzedmiotowość postępowania-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezprzedmiotowość postępowania-opracowanie - strona 1 Bezprzedmiotowość postępowania-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

13. Bezprzedmiotowość postępowania.
Brak przedmiotu postępowania - bezprzedmiotowość, prowadzi do podjęcia decyzji przerywającej definitywnie wszystkie czynności organu administracyjnego prowadzone w sprawie. Z powodu bezprzedmiotowości postępowania stwierdzonej przez organ następuje umorzenie postępowania. Bezprzedmiotowość postępowania może nastąpić z każdej przyczyny powodującej brak jednego z elementów materialnego stosunku prawnego w odniesieniu do jego strony podmiotowej lub przedmiotowej. Może to powstać w trakcie postępowania (w sprawie zawiłej), albo może się wtedy ujawnić, albo dopiero w toku postępowania zostanie ona stwierdzona. Instytucje umorzenia - mamy do czynienia z następującym instytucjami umorzenia:
a. obligatoryjne - art.105 §1 kpa- instytucja, która umożliwia zakończenie postępowania w sposób procesowy w sytuacji, gdy jego prowadzenie jest bezprzedmiotowe z uwagi na przeszkody o charakterze trwałym (tym się różni od zawieszenia, które jest o charakterze nietrwałym). Umorzenie następuje z urzędu. Bezprzedmiotowość postępowania - jest to sytuacja, gdy brak jest elementu przedmiotowego albo podmiotowego, lub, gdy strona wycofa wniosek.
Postępowanie będzie bezprzedmiotowe (element przedmiotowy) wtedy, gdy:
- strona występuje o rozstrzygnięcie, co do samego prawa, (co do zasady), gdy przepis pozwala tylko na przyznanie konkretnie oznaczonego uprawnienia - sprawa ma charakter cywilny
- nie istnieje w znaczeniu prawnym przedmiot rozstrzygnięcia
Postępowanie będzie bezprzedmiotowe (element podmiotowy) wtedy, gdy:
- postępowanie prowadzone przez organ uznany w rozstrzygnięciu sporu kompetencyjnego za -niewłaściwy w sprawie,
- śmierć strony - w przypadku, gdy postępowanie się toczy w sprawie praw lub obowiązków osobistych, które nie przechodzą na następców prawnych. Postanowienie o umorzeniu postępowania następuje w formie decyzji. b. fakultatywne - art.105 §2 kpa - wystarczy wniosek strony, a organ może, ale nie musi umorzyć postępowanie. Nie jest potrzebna bezprzedmiotowość. Wniosek ten może być uwzględniony wtedy, gdy:
a. nie sprzeciwiają się temu inne strony,
b. gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.
Skutki prawne umorzenia - umorzenie postępowania na mocy art. 105§2 (fakultatywne) nie różni się w skutkach prawnych od umorzenia na mocy art.105§1 (obligatoryjnego), albowiem w obu przypadkach ma miejsce bezprzedmiotowość postępowania., z tym tylko zastrzeżeniem, że umorzenie obligatoryjne odnosi się do przypadków zobiektywizowanych, a umorzenie fakultatywne odnosi się do sytuacji, w której strona postępowania odstępuje od żądania rozstrzygnięcia decyzją o istocie sprawy, dotyczącej jej interesu prawnego lub obowiązku. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz