Umorzenie postępowania administracyjnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umorzenie postępowania administracyjnego - strona 1

Fragment notatki:

19. Umorzenie postępowania administracyjnego Umorzenie postępowania- jest to decyzja, kończąca sprawę w organie I lub II instancji lub w trybie nadzwyczajnym. Decyzja ta nie rozstrzyga o materialno- prawnych uprawnieniach lub obowiązkach stron. Zakończenie sprawy w danej instancji nie oznacza postępowania w sprawie, bo decyzja umarzająca postępowanie może być zaskarżona w drodze odwołania. Przyczyny umorzenia: - Bezprzedmiotowość postępowania - brak 1 z elementów materialnego stosunku prawnego w odniesieniu do jego strony podmiotowej lub przedmiotowej. Bezprzedmiotowość może powstać w trakcie postępowania (sprawa zawisła). Postępowanie będzie bezprzedmiotowe, gdy np. sprawa ma charakter cywilny lub nie istnieje w znaczeniu prawnym przedmiot rozstrzygnięcia. Przesłanką umorzenia postępowania odwoławczego nie będzie fakt wykonania przez stronę decyzji organu I instancji, od której wni esiono odwołanie. Bezprzedmiotowe też będzie postępowanie prowadzone przez organ niewłaściwy kompetencyjnie w sprawie oraz w sprawie, nie ma podstawy prawnej w przepisach szczególnych. Organ wydaje decyzję o umorzeniu postępowania w tym przypadku z urzędu (jest to obligatoryjne). - Wycofanie żądania wszczęcia postępowania przez stronę. Przesłanki: • Wniosek strony o umorzenie postępowania, • Wszczęcie postępowania przez stronę, która żąda umorzenia postępowania, • Brak sprzeciwu innych stron, • Umorzenie postępowania nie narusza interesu społecznego. Przesłanki te muszą być spełnione łącznie. W tym przypadku umorzenie postępowania jest fakultatywne. Strona odstępuje od żądania wydania decyzji rozstrzygającej, co do istoty. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz