Benchmarking - konkurencja - omówienie

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Benchmarking - konkurencja - omówienie - strona 1 Benchmarking - konkurencja - omówienie - strona 2 Benchmarking - konkurencja - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Benchmarking Jest to analiza porównawcza na tle konkurencji, której celem jest określenie warunków, które trzeba spełnić, by być lepszym od najlepszego konkurenta. W związku z tym menedżerowie odpowiedzialni za strategię firmy powinni określić cechy takiego konkurenta i przyrównać do nich mocne i słabe strony własnej firmy oraz sposobności działania i zagrożenia tkwiące w jej otoczeniu. Inaczej mówiąc benchrnarking oznacza - porównuj się z najlepszymi i rozwijaj swoje umiejętności w tym samym kierunku. Metoda ta została zainicjowana na początku lat 80-tych przez firmę Xerox, a później zaczęła się rozpowszechniać i nabierać większego znaczenia przy tworzeniu strategii przedsiębiorstwa. Stosowały ją między innymi takie firmy jak: Digital, Ericsson, Volvo, Chrysler . ( Na początku lat 90-tych benchmarking stał się jednym z ważniejszych kryteriów przyznawania prestiżowej amerykańskiej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie jakości -Malcolrn Baldridge Award.) Osobiste zaangażowanie każdego pracownika Żadnego pracownika nie można wyłączyć z troski o osiąganie najwyższej jakości. Dotyczy to zarówno bezpośrednich wykonawców, jak i dyrektorów i pracowników działów pomocniczych. Mówi się, że aby wykazać odpowiednie zaangażowanie, pracownicy muszą mieć "poczucie własności" -(ownership)- danego projektu. Powinni odnosić wrażenie współuczestniczenia w całym procesie- od decyzji co do celów, po ocenę sukcesu rynkowego - a nie jedynie w wąskim zakresie wykonywanych przez siebie czynności. Służy temu między innymi usprawnienie komunikacji w firmie. Tak więc zarządzanie przez jakość obejmuje swym zasięgiem całe przedsiębiorstwo. Skuteczna, otwarta komunikacja Prawidłowa komunikacja z klientami zewnętrznymi pozwala na identyfikację ich potrzeb i oczekiwań oraz określenie stopnia ich zadowolenia. Pamiętając o prymacie stałych klientów, trzeba wypracować systemy utrzymywania z nimi ciągłego kontaktu. Komunikacja między klientami wewnętrznymi to nie tylko sprawna wymiana informacji zawodowych, ale także środek podtrzymywania integracji załogi. Samodzielność, odpowiedzialność - delegowanie uprawnień i odpowiedzialności Aby pracownicy świadomie i z entuzjazmem wykonywali zadania, trzeba obdarzyć ich znacznym stopniem samodzielności - dać im odpowiednie uprawnienia i zachętę do podjęcia zadania. Taki element psychicznego wsparcia wydatnie wspomaga mechanizmy delegowania uprawnień i odpowiedzialności. Synergia pracy zespołu Pojęcie to oznacza, że efekty pracy zespołu mogą być znacznie lepsze niż / suma wyników poszczególnych członków grupy. Należy zatem popierać klimat współpracy prowadzący do osiągania konsensusu w istotnych kwestiach. Aby jednak zespół nie wpadał w stan błogiego samozadowolenia wiodący ku stagnacji, należy wprowadzać elementy twórczego konfliktu, oczywiście w kontrolowany sposób.

(…)

…: wręczanie medali, dyplomów, nagród rzeczowych, publikowanie ich nazwisk i wywiadów z nimi. Krytyka natomiast powinna być dokonywana jedynie w niezbędnych przypadkach, bez ironii i nigdy publicznie. Ciągłe doskonalenie - konieczność wypracowania strategii i świadomość, że budowanie organizacji zarządzanej przez jakość to ciągły i niekończący się proces. Nie można ustalić raz na zawsze skutecznego sposobu…
… określić sposób wykonania danego zadania. Procedura opisuje więc: co, kto robi? , po co? , gdzie?, kiedy?, na jakiej podstawie i kto za te działania odpowiada? . DO KUMENTY ROBOCZE - instrukcje, receptury , programy komputerowe, itp. Udokumentowanym systemem zapewnienia jakości jest ISO serii 9000. Polega na wprowadzeniu jednolitych zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa, dzięki którym element…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz