Bariery ochronne - wykład - Konstrukcje wsporcze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2716
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bariery ochronne - wykład - Konstrukcje wsporcze - strona 1 Bariery ochronne - wykład - Konstrukcje wsporcze - strona 2 Bariery ochronne - wykład - Konstrukcje wsporcze - strona 3

Fragment notatki:

Bariery ochronne
Bariery ochronne są stosowane we wszystkich rodzajach mostów drewnianych. Tym niemniej ich zastosowanie jest ograniczone do obiektów o stosunkowo dużej in­tensywności ruchu. W zależności od rodzaju pomostu dobierane są bariery ochron­ne. I tak na mostach z pomostem tradycyjnym czy z drewna sprężonego montuje się bariery z drewna litego (rys. 7.19) lub klejonego (rys. 7.20) [174] i (rys. 7.21)
[174]. Natomiast na pomostach betonowych najczęściej stosowane są bariery sta­lowe (rys. 7.22) [174], (rys. 7.23) [84] lub rzadziej betonowe. Bywają także rozwią­zania kombinowane (stal-drewno), takie jakie pokazano na rys. 7.24 [87].
W [69] i [174] przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na obiektach rzeczywistych przy wykorzystaniu będących w ruchu samochodów. Przedstawione na rys. 7.20 -e 7.22 typy barier ochronnych dopuszczono do stosowania w USA po ww. testach.
Bariery ochronne wszystkich rodzajów są projektowane na obciążenia statycz­ne, które są ekwiwalentem rzeczywistych (dynamicznych) sił powstających w wyni­ku uderzenia pojazdu. Siły te są przejmowane przez konstrukcje wsporcze i ich zamocowania w pomoście, a następnie przekazywane na dźwigary i dalej za po­średnictwem łożysk na podpory oraz fundamenty.
Wymagania odnośnie wartości sił i kierunków ich działania są najczęściej w wielu normach traktowane jako niezależne od rodzaju konstrukcji mostu, materiału z ja­kiego jest wykonany, a także intensywności ruchu na drodze, w ciągu której most jest zbudowany. Z tego powodu, w niektórych państwach, przeprowadzone badania na obiektach rzeczywistych z użyciem rzeczywistych pojazdów mające n celu stworzenie odpowiednich zasad projektowania barier ochronnych. Takim przy­kładem są opracowania amerykańskie [144] i [174], w których przedstawiono wyniki testów stalowych i wykonanych z drewna klejonego barier mocowanych d różnego rodzaju pomostów drewnianych (sprężonego i z drewna klejonego), w które uderzała pod różnym kątem ciężarówka.
Także w innych państwach opracowano swoje własne systemy barier ochronnych. Na rys. 7.23 [84] i na rys. 7.24 [56] pokazano dwa przykładowe rozwiązania kanadyjskie. Często, nie wyodrębnia się barier ochronnych i instaluje się je łącznie z poręczą (rys. 6.71 i 6.72) [76].
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz