Bankowość internetowa - Internet banking

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bankowość internetowa -  Internet banking  - strona 1 Bankowość internetowa -  Internet banking  - strona 2 Bankowość internetowa -  Internet banking  - strona 3

Fragment notatki:

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA Na świecie jak i w Polsce internet zaczyna odgrywać ważną rolę w wielu dziedzinach życia. Coraz liczniejsza rzesza firm korzysta z usług w internecie. Osoby indywidualne prowadzą rozmowy z znajomymi z drugiej części świata, korzystają z usług biur podróży, dokonują zakupów towarów i usług, a także traktują internet jako ogromną bazę danych, zbiór informacji na każdy temat. Internet znalazł również zastosowanie w bankowości. Początek bankowości internetowej w Polsce dał Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi (w wyniku fuzji obecnie jest częścią Banku Pekao S.A.), który w październiku 1998 r. wprowadził Oddział Elektroniczny, dzięki któremu klienci mogli dokonywać podstawowych operacji na wirtualnym koncie 1 . Od listopada 1999 r. w wyniku połączenia Oddziału Elektronicznego i Centrum Bankowych Usług Telefonicznych powstało Centrum Bankowości Elektronicznej TELEPEKAO 24. Z Centrum Bankowości Elektronicznej TELEPEKAO 24 mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa. Umożliwia ono wszystkim klientom odczytanie salda i dokonanych operacji na koncie, dokonanie przelewów i zakładanie lokat terminowych. Dla klientów indywidualnych udzielane są również kredyty i pożyczki, wydawane karty płatnicze oraz euroczeki. W ramach Eurokonta WWW klienci mają również możliwość wysyłania i odbierania poczty elektronicznej, która ma na celu ułatwienie kontaktów z TELEPEKAO 24, złożenia dyspozycji zapisu bankowego na wypadek śmierci, dyspozycji zmiany Eurokonta indywidualnego na wspólne i wspólnego na indywidualne oraz dokonywania stałych zleceń o stałych kwotach. Klient nie ma jeszcze możliwości dokonywania stałych zleceń opiewających na zmienne kwoty np. za telefon, energię, gdyż Centrum Bankowości Elektronicznej TELEPEKO 24 znajduje się w Łodzi, i posiada klientów z całej Polski. Zaś realizacja stałych zleceń o zmiennych kwotach wiąże się z podpisaniem umów z regionalnymi oddziałami danych firm np. z odpowiednim dla miejsca zamieszkania klienta oddziałem TPSA czy miejscowym oddziałem Zakładu Energetycznego. Jest to bardzo czasochłonne, ale nie znaczy, że niemożliwe. W ślad za Pekao S.A. poszły inne banki, które rok później rozpoczęły świadczenie usług przez Internet. Do banków tych zalicza się: Wielkopolski Bank Kredytowy, Bank Przemysłowo - Handlowy oraz Pierwszy Polsko - Amerykański Bank. Z zamiarami udostępnienia usług internetowych w 2000 r. noszą się również PKO BP, Kredyt Bank PBI oraz Macbanki: Millenium, Handlobank i Lucas Bank. Wielkopolski Bank Kredytowy wprowadził e-banking we wrześniu 1999 r o nazwie WBK24online, który jak na razie 2 pozwala tylko na bierny dostęp do konta bez możliwości aktywnego (czynnego) działania na koncie w sieci. W listopadzie 1999 r. Bank Przemysłowo - Handlowy S.A. zaoferował swoim klientom usługę "BPH Sez@m", w ramach której klient podobnie jak w Pekao S.A. ma możliwość uzyskania informacji o saldzie i obrotach na rachunku, składać zlecenia przelewu z rachunku do banków akceptujących przelewy ELIXIR; wysyłać korespondencję do Banku, a ponadto zamawiać i zastrzegać blankiety czekowe. W celu usprawnienia komunikacji pomiędzy bankiem a klientem, na czas trwania usługi klient otrzymuje indywidualną skrzynkę pocztową w domenie bph.onet.pl., służącą do prowadzenia korespondencji pomiędzy bankiem a klientem. Ponadto do indywidualnej skrzynki pocztowej wysyłane są informacje o zmianach w ofercie banku oraz oferty indywidualne.

(…)

…. Korzyści jakie osiąga klient korzystający z home bankingu to przede wszystkim dostęp do informacji o stanie konta oraz przeprowadzanie na nim różnego rodzaju operacji, np. składanie poleceń przelewów, wypłat, zakupu dewiz, składanie wniosków kredytowych, zastrzeganie skradzionych czeków i ubieganie się o wydanie nowych, otwieranie nowych lokat. Jest to również źródło informacji o kursach walut, raportów z rynku kapitałowego, wyników sesji giełdowych czy też źródło informacji o oferowanych przez bank innych produktach, jak kredyty i lokaty. Niektóre banki oferują jednak tylko tzw. systemy pasywne, umożliwiające wyłącznie sprawdzanie stanu konta. Przesyłanie danych w tym systemie jest zabezpieczane na różne sposoby, stosuje się między innymi: algorytm szyfrowania DES, RSA, klucze sprzętowe, wejście…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz