Bankowość internetowa - Bank wirtualny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bankowość internetowa - Bank wirtualny - strona 1 Bankowość internetowa - Bank wirtualny - strona 2 Bankowość internetowa - Bank wirtualny - strona 3

Fragment notatki:

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA
Pojęcie i treść bankowości internetowej
Bankowość internetowa, jak i elektroniczna jest najszybciej rozwijającym się obszarem bankowości. Z racji jej ciągłej ewolucji zmienia się jej postać i zakres. Czym innym była ona jeszcze kilka lat temu, inaczej wygląda dzisiaj, a jeszcze inaczej będzie wyglądała za kilka lat. To wszystko powoduje, że z biegiem czasu ulegają zmianie nie tylko wyobrażenia ludzi o niej i to zarówno tych będących jedynie klientami banku, jak i tych, którzy bankowością zajmują się zawodo­wo, ale również to, co kryje się pod tym pojęciem. Bankowość elektroniczna to po­jęcie nowe, używane powszech­nie zaledwie od kilku lat. Podstawo­wym instrumentem przyczyniającym się do wykreowania mody na bankowość elektroniczną stał się Internet, ale nie wolno zapominać, że pionierami bankowości elektronicznej były karta płatnicza i telefon. Dokonywanie transakcji bezgotówkowych jest już powszechne, a formy bankowości elektronicznej znane każdemu, kto zaj­muje się bankowością. Nie jest więc problemem dokonanie klasyfikacji, chociażby biorąc pod uwagę urządzenie, za po­mocą którego dokonuje się transakcji, oraz system, z którym to urządzenie współpracuje, jak również sposób roz­liczenia transakcji. Klasyfikacja ta umożliwia zdefiniowanie pojęcia ban­kowości elektronicznej, której jest in­tegralnym elementem. Dlatego chcąc mówić o bankowości internetowej, należy najpierw krótko przedstawić charakterystykę bankowości elektronicznej, tak by te dwa różne i jednocześnie podobne rodzaje bankowości nie były błędnie rozumiane.
W literaturze i nie tylko w niej można się spotkać z kilkoma różnymi próbami określenia, co należy rozumieć pod pojęciem bankowości elektronicznej. Poniżej przedstawione są niektóre z nich. Dorota Korenik definiuje ją jako bankowość, która oparta jest na pieniądzu elektronicznym, zaś sam pieniądz elektroniczny określa jako „zespół środków techniczno-informatycznych, magnetycznych, elektronicznych i teletransmisji, pozwalających na obrót pieniężny bez nośnika papierowego i zakładający trójstronne związki między bankiem, han­dlem i konsumentami, mieści się w ogólnym procesie komputeryzacji stosunków finansowych, jaki rozwija się na świecie od lat siedemdziesiątych". Założenie o trójstronnych związkach między bankiem, handlem i konsumentami de facto zawęża bankowość elektro­niczną do obrębu płatności dokonywanych przy zawieraniu transakcji w handlu elektronicz­nym. Można tutaj stwierdzić, iż temu pojęciu przypisano wąskie znaczenie.
Szerzej rozumiane jest to pojęcie w tak zwanej mowie potocznej. Warto zauważyć, że wielu ludziom kojarzy się ono przede wszystkim z bankowością internetową (dostępem do konta bankowego przez Internet), a przynajmniej z dokonywaniem operacji bankowych przy użyciu komputera.

(…)

… angielskim skrótem EDI (Electronic Data Interchange), czyli elektronicznej wymiany danych. Tym skrótem określa się zjawisko, w którym większość czynności związanych z porozumiewaniem się partnerów handlowych zostaje zautomatyzo­wane dzięki komunikowaniu się drogą elektroniczną. Coś takiego ma właśnie miejsce w ban­kowości elektronicznej, jako że bank i jego klienci komunikując się tą drogą przesyłają…
… przez:
telefon,
odbiornik telewizyjny wraz z odpo­wiednim dekoderem,
terminal,
komputer osobisty lub
inne urządzenie zapewniające dostęp do systemu telekomunikacyjnego, który łączy z centrum komputero­wym danej instytucji bankowej.
Jeszcze inaczej i jeszcze szerzej definiowane jest omawiane pojecie w raporcie EDS. Tutaj autorzy rozumieją je jako wszelkie rozwiązania biznesowe i technologiczne umożli­wiające interakcję banku i jego klientów przy użyciu urządzeń technicznych przekazujących dane kanałami elektronicznymi (na przykład poprzez Internet, telefony z WAP, call-center) przy jednoczesnym zintegrowaniu takiego kanału wymiany usług i informacji w strukturze organizacyjnej i technologicznej banku. Takie rozumienie pojęcia bankowości elektronicznej określa trzy charakterystyczne cechy tego rodzaju bankowości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz