Bankowość -Akty prawne - test

Nasza ocena:

5
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1876
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bankowość -Akty prawne  - test - strona 1 Bankowość -Akty prawne  - test - strona 2 Bankowość -Akty prawne  - test - strona 3

Fragment notatki:


1. Akty prawne regulujące funkcjonowanie polskiego systemu bankowego (PSB) to:
Prawo bankowe
Ustawa o NBP
2. Funkcje nadzorcze i kontrolne w odniesieniu do polskiego systemu bankowego (PSB) sprawowane są przez:
KNF
3. Z funkcji NBP jako banku banków wiąże się:
Obowiązek zapewnienie efektywnego systemu rozliczeń międzybankowych
Prowadzenie rachunków rezerw obowiązkowych

20. Zakładając, że bank dysponuje
a. Kapitałem własnym w wysokości 1000 j.p.
b. Środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych w wysokości 4000 j.p.
c. I wiedząc, że stopa rezerw obowiązkowych wynosi 5% oszacuj potencjalną i realną wartość możliwych do przeprowadzenia operacji aktywnych (czynnych) tego banku.
Potencjalnie – jak dla mnie suma kapitału własnego i środków zgromadzonych na rachunku czyli 5000 j.p.


Akty prawne regulujące funkcjonowanie polskiego systemu bankowego (PSB) to: Prawo bankowe
Ustawa o NBP Funkcje nadzorcze i kontrolne w odniesieniu do polskiego systemu bankowego (PSB) sprawowane są przez:
KNF
Z funkcji NBP jako banku banków wiąże się:
Obowiązek zapewnienie efektywnego systemu rozliczeń międzybankowych
Prowadzenie rachunków rezerw obowiązkowych
KNF ustala dla banków wartość wskaźników: Żadna z powyższych odpowiedzi
RPP jest odpowiedzialna za:
Umacnianie siły nabywczej pieniądza
Podaż pieniądz mierzonego wielkością bazy monetarnej
Narzędzia umożliwiające RPP kontrolę podaży pieniądza to:
Stopa kredytu lombardowego
Stopa dyskontowa
Stopa depozytowa
Operacje otwartego rynku są przeprowadzone w celu:
Regulacji płynności systemu bankowego
Finansowania deficytu budżetowego
Instrumenty finansowe otwartego rynku to
Weksle własne NBP
Bony skarbowe
Bony pieniężne NBP
Operacje otwartego rynku typy REPO są przeprowadzane aby:
Zwiększyć płynność międzybankowego rynku pieniężnego
Wartość udzielonych przez bank kredytów jest uzależniona od:
Funduszy własnych
Płynności bieżącej
Ryzyka kredytowego
Stopy rezerwy obowiązkowej
Współczynnika wypłacalności
Wartości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych klientów Skutkiem wzrostu stopy rezerwy obowiązkowej jest:
Zmniejszenie łącznej wartości udzielonych kredytów
Jeżeli bank zgromadził na rachunku lokat 1000 j.p., a stopa r.o. wynosi 5% łączna wartość udzielonych kredytów wynosi: 19000 j.p.
Nabyte depozyty
Nabyte depozyty 1000
0,05
50
950
Operacje czynne banku to Zakup skarbowych papierów wartościowych
Otwarcie lokaty w banku zagranicznym
Ryzyko stóp procentowych to ryzyko związane z: Wzrostem stóp procentowych (decyzje RPP)
Spadkiem stóp procentowych (decyzje RPP)
Wzrostem lub spadkiem kosztów odsetkowych
Ryzyko operacji pośredniczących ponoszone jest przez:
Klienta
Realizowanie płatności przy użyciu kart płatniczej skutkuje:
Wzrostem szybkości obiegu pieniądza
Stopa referencyjna Banku Centralnego określa: Minimalne oprocentowanie operacji pożyczkowych
Obecne decyzje RPP dotyczące stóp procentowych oznaczają, że polityka pieniężna ma charakter:
Restrykcyjny BC dopuszcza możliwość zwiększenia kreacji pieniądza bankowego o 100 tys. J.p. Jaką łączną wartość wkładów pierwotnych powinny zgromadzić banki, aby zrealizować ten cel jeżeli stopa rezerwy obowiązkowej wynosi 3,5%?
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz