Referat - Rezerwy obowiązkowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Referat - Rezerwy obowiązkowe - strona 1 Referat - Rezerwy obowiązkowe - strona 2

Fragment notatki:

Rezerwy obowiązkowe
Rezerwy obowiązkowe - określona procentowo część środków pieniężnych banku komercyjnego, która ma być utrzymana (dotyczy średniej wysokości miesięcznego salda) na jego rachunku w banku centralnym. Z jednej strony system rezerw obowiązkowych zapewnia wypłacalność banków komercyjnych a z drugiej strony pozwala bankowi centralnemu regulować ilość pieniądza w obiegu.
Obecnie system rezerw obowiązkowych jako narzędzie do zapewnienia płynności banków traci na znaczeniu a zwiększa się jego rola jako narzędzia do regulacji potencjału kredytowego sektora bankowego. Jako narzędzie restrykcyjne RPP może podnieść stopę rezerwy obowiązkowej co spowoduje, że większa część (niż poprzednio) aktywów danego banku musi być odprowadzona do banku centralnego. Z kolei obniżenie stopy rezerwy obowiązkowej powoduje zatrzymanie większej ilości aktywów w kasach banków komercyjnych co niesie za sobą m.in. zwiększenie akcji kredytowej oraz pobudzenie procesów inwestycyjnych. Utrzymanie rezerw obowiązkowych niezgodnych z ustalonymi wskaźnikami wiąże się z karnymi odsetkami. Rezerwa obowiązkowa w Polsce może być oprocentowana (nie we wszystkich krajach jest taka możliwość ), a wysokość oprocentowania ustala Rada Polityki Pieniężnej. Zgodnie z polityką rezerw obowiązkowych bank centralny ustala różne poziomy rezerw dla poszczególnych rodzajów depozytów bankowych. Wynika to z terminów zapadalności depozytów i dotyczy ryzyka ich wycofania. Dlatego też wkłady awista mają wyższy poziom wskaźnika rezerw obowiązkowych od wkładów terminowych, które mają bardziej odległy termin zapadalności. Pozostałe czynniki wpływające na poziom wskaźnika to:
charakter prawny podmiotu składającego depozyt (osoba prawna czy fizyczna)
wysokość wkładu, miejsce zamieszkania deponenta.
Podstawowym celem działalności Narodowego Banku Polskiego jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, czyli innymi słowy - niskiej inflacji. Nie mając bezpośredniego wpływu na ceny, jakie płacimy za różnorakie towary i usługi, NBP stara się oddziaływać na inflację pośrednio, poprzez kontrolę poziomu stóp procentowych, po jakich banki pożyczaj ą sobie »? nawzajem pieniądze. W tym celu wykorzystuje tzw. operacje otwartego rynku oraz stopy procentowe NBP, Ważną rolę pełni także system rezerw obowiązkowych. Banki komercyjne przyjmujące depozyty od ludności i przedsiębiorstw są zobowiązane do utrzymywania ich części, nazywanej rezerwą obowiązkową, na swych rachunkach w NBP. Ilość środków pieniężnych, które banki muszą utrzymywać w postaci rezerw obowiązkowych, jest proporcjonalna do ilości zebranych przez nich depozytów i określona przez stopę rezerw obowiązkowych. Jeśli na przykład bank posiada 200 tyś. zł depozytów, a stopa rezerw obowiązkowych wynosi 3,5%, to powinien on na rachunku rezerwy obowiązkowej utrzymywać 7 tyś. zł. A zatem nie może wykorzystać wszystkich zebranych przez siebie środków na udzielanie kredytów. Za utrzymywanie pieniędzy na rachunkach

(…)

… środków pieniężnych potrzebnych do uregulowania wszystkich zobowiązań. Będą one chciały pożyczyć potrzebne pieniądze. Jednak ponieważ popyt na rynku jest wyższy niż suma dostępnych wolnych środków we wszystkich bankach, cena pieniądza, czyli stopa procentowa, wzrośnie do poziomu stopy lombardowej NBP, po której jest on zawsze gotów pożyczać pieniądze dla banków. Stopa lombardowa jest wysoka i przewyższa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz