Banki a inne instytucje pośrednictwa finansowego- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Banki a inne instytucje pośrednictwa finansowego- opracowanie - strona 1 Banki a inne instytucje pośrednictwa finansowego- opracowanie - strona 2 Banki a inne instytucje pośrednictwa finansowego- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Banki a inne instytucje pośrednictwa finansowego
Konkurencja:
Dla banków konkurentami są nie tylko inne banki, ale także instytucje finansowe innego typu. Do tych instytucji finansowych należą przede wszystkim:
Towarzystwa ubezpieczeniowe,
Fundusze emerytalne,
Fundusze inwestycyjne,
Towarzystwa leasingowe.
Konkurencja z pierwszymi trzema z wymienionych typów przedsiębiorstw przebiega głównie na dwu płaszczyznach: pozyskiwania środków finansowych, realizacji niektórych operacji pośredniczących. Wszystkie wymienione instytucje finansowe zabiegają o środki finansowe potencjalnych deponentów, czyli inaczej mówiąc - chcą pozbawić banki dopływu pieniędzy i wykorzystać te pieniądze na własny użytek. Wszystko to z jednej strony zmniejsza napływ depozytów do banków, a z drugiej - zwiększa ich koszt. Banki konkurują o pozyskanie pieniędzy z innymi instytucjami finansowymi m.in. ceną, muszą płacić znacznie więcej za depozyty niż w sytuacji, gdyby takiej konkurencji nie było. Jeśli chodzi natomiast o konkurencję w zakresie pośrednictwa, to w Polsce widzimy to na przykład w dziedzinie gwarancji dla emisji akcji. Gwarancji takich udzielają między innymi towarzystwa ubezpieczeniowe i rozmaite zagraniczne instytucje finansowe pozbawiając tym samym banki części prowizji.
Instytucje finansowe prowadzą też konkurencję z bankami w zakresie wielu operacji pośredniczących. W Polsce widzimy to np. w dziedzinie gwarancji dla emisji akcji - gwarancji takich udzielają m.in. towarzystwa ubezpieczeniowe. Towarzystwa powiernicze, prowadząc operacje akcjami i papierami wartościowymi dłużnymi, pozbawiają banki części prowizji.
Współpraca:
Instytucje finansowe, będąc w niektórych dziedzinach konkurentami, w innych korzystają z usług banków i zapewniają im znaczne źródła dochodów. Olbrzymie przekazy pieniędzy tych instytucji przechodzą przez banki, z czym wiążą się oczywiście dochody tych ostatnich. Część tych pieniędzy jest przez pewne okresy lokowana w bankach, a banki też lokują swoje pieniądze w tych instytucjach. Nie należy również zapominać o tym, że banki udostępniają instytucjom finansowym swoją sieć placówek niezbędną do ich działalności. Przykładowo, sprzedaż jednostek uczestnictwa Pierwszego Polskiego Towarzystwa Funduszy Powierniczych Pionier odbywa się za pośrednictwem oddziałów 11 banków, a także w kilku biurach maklerskich. Sieć bankowa jest w tym względzie niezastąpiona, instytucje finansowe mogą natomiast wykorzystywać konkurencję między bankami w celu uzyskania jak najlepszych warunków podpisywania umów. W sumie więc można powiedzieć, że banki i inne instytucje finansowe żyją w ścisłej symbiozie, prowadząc równocześnie walkę konkurencyjną w niektórych dziedzinach.


(…)

…, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Nie mają one prawa do bezpośredniej działalności finansowej na terenie Polski, dlatego muszą korzystać z pośrednictwa banków. Poprzez banki odbywa się większość ich rozliczeń, kredytów mogą udzielać także tylko za pośrednictwem polskich banków. Naturalną tendencją jest dążenia banków do stworzenia kontrolowanych przez siebie grup kapitałowych, w skład których wchodziłyby…
… o powstaniu wokół banków kontrolowanych przez nie grup kapitałowych. Za przykład można podać grupę kapitałową skupioną wokół Banku Rozwoju Eksportu (BRE) oraz BIG Bank Gdański S.A. W skład grupy kapitałowej BIG Bank Gdański S.A. wchodzą m.in.: inny bank o nazwie BIG Bank SA, dom maklerski, trzy towarzystwa leasingowe, kilka spółek inwestycyjnych i inne przedsiębiorstwa. Takie skonsolidowanie przynosi pewne…
… on Towarzystwo Ubezpieczeniowe PBK i PBK-Życie. Warto dodać, że np. w Amplico Life bank Pekao S.A. ma 45% udziałów, w Commercial Union - Wielkopolski Bank Kredytowy ma 10%, w Warta-Vita - PKO BP ma 35%.
Kilka banków wspólnie powołało towarzystwo ubezpieczeniowe, zajmujące się w dużej mierze bezpośrednią współpracą z bankami, w tym ubezpieczeniem niektórych transakcji bankowych. Jest to Heros, towarzystwo…
… przedsiębiorstwami, o kapitałach kontrolowanych przez banki,
biura maklerskie należące do innych właścicieli.
Biura maklerskie zaliczane do dwu ostatnich z wymienionych grup muszą (od 4 stycznia 1998) mieć formę spółek akcyjnych. Zgodnie z ustawą o publicznym obrocie papierami wartościowymi, normującą ich działalność, noszą one nazwę domów maklerskich.
Znaczna część polskich biur maklerskich powstała jako część…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz