Badanie lepkości farb kubkiem Forda - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 6622
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie lepkości farb kubkiem Forda - omówienie  - strona 1 Badanie lepkości farb kubkiem Forda - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Badanie lepkości farb kubkiem Forda.
Do badania lepkości umownej stosowana jest metoda, która polega na pomiarze czasu wypływu badanego materiału przy użyciu określonego naczynia pomiarowego. Wyniki oznaczeń są zależne zarówno od specyficznych właściwości badanego materiału, jak i warunków prowadzenia pomiaru. Wyniki pomiaru czasu wypływu są powtarzalne tylko w przypadkach produktów mających charakter cieczy newtonowskich lub prawie newtonowskich. Norma wyszczególnia trzy kubki wypływowe o podobnych wymiarach, ale mające różne otwory: 3, 4 i 6 mm. Metodę tę stosujemy jedynie w przypadku produktów, dla których przerwanie się strumienia wypływowego z otworu kubka może być określane jednoznacznie. Czas wypływu to czas, jaki upływa od momentu, gdy badany produkt zaczyna wypływać z otworu pełnego kubka, do momentu, gdy wypływający strumień przestaje być ciągły przy otworze. Wpływ temperatury na czas wypływu jest bardzo ważny i zależy od typu produktu. Do celów arbitrażu międzynarodowego ważne jest znormalizowanie temperatury próby (23 +/- 0,5ºC). Dopuszcza się przeprowadzenie w innej, lecz uzgodnionej temperaturze (przy zapewnieniu wahań temperatury nie większych niż 0,5ºC w czasie badania). W celu uzyskania żądanej dokładności pomiarów, należy dla danego produktu wybrać taki kubek wypływowy, z którego czas wypływu byłby większy od 20 s. Wstępne sprawdzenie wykonuje się w celu określenia zdolności produktu do przeprowadzenia badania, tzn. czy zachowuje się on jak ciecz newtonowska lub prawie newtonowska. W tym celu należy dobrze ujednorodnić produkt, napełnić nim kubek i po upływie 5 s od napełnienia kubka usunąć palec z otworu zatykającego. Następnie należy powtórzyć pomiar pozostawiając produkt w kubku przez 60 s przed usunięciem palca. Jeśli drugi wynik różni się od pierwszego o więcej niż 10% produkt ten powinien być uznany za nie newtonowski, a więc nieodpowiedni do pomiaru tą metodą. Jeżeli produkt spełnia powyższe wymagania przechodzi się do pomiaru czasu wypływu. Zatykając otwór palcem, należy napełnić kubek próbką (przesączoną przez odpowiednie sito). Nadmiar próbki wraz z ewentualnymi pęcherzykami powietrza należy usunąć linijką lub szklaną płytką. Pod kubkiem wypływowym umieścić naczynie tak aby odległość między otworem kubka a powierzchnią ściekającej próbki była nie większa niż 100 mm. Usunąć palec z otworu, włączając jednocześnie czasomierz. Czas wypływu należy mierzyć z dokładnością do 0,5 s do pierwszego przerwania strumienia wypływającej próbki. Za wynik przyjmuje się średnią z dwóch pomiarów, nie różniących się więcej niż o 5% od ich średniej. Jeśli dwa oznaczenia różnią się więcej niż o 5% od ich średniej wartości, należy wykonać trzecie oznaczenie. Jeśli trzecie oznaczenie i jedno z dwóch poprzednich oznaczeń nie różnią się o więcej niż o 5% od ich średniej wartości, należy wyeliminować poprzedni wynik. Jako wynik przyjąć średnią arytmetyczną dwóch wybranych oznaczeń. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz