Badania operacyjne-informacje wstępne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania operacyjne-informacje wstępne - strona 1

Fragment notatki:

INFORMACJE WSTĘPNE     I Zasady uczestnictwa w zajęciach   1. Ćw. są obowiązkowe z tym, że dozwolona jest 1 nb. nieusprawiedliwiona (kolejne powinny być uspr.  zwolnieniem lekarskim na bieżąco).  2. Uczestnictwo w wykładach nie jest obowiązkowe.  3.Proszę na bieżąco informować (mailem) o ipn-ach, stażach, wyjazdach, studiowaniu na 2 kierunkach…  4. Ponad połowa nieusprawiedliwionych nb. na ćwiczeniach skutkuje niedopuszczeniem do zaliczenia.  5. W przypadku mniejszej liczby nb. nieusprawiedliwionych, zadawane będą dodatkowe prace domowe.  6.  Aktywność:  student  może  uzyskiwać  na  zajęciach  zarówno  plusy  jak  i  minusy  (zad.dom.  obow.  i  nieobow., pytania i zadania dot. wykładu itp.). Doliczają się one do punktów na zaliczenie przedmiotu.    II Zasady zaliczenia i egzaminu :  1. Trzy plusy i komplet obecności skutkują oceną bdb z zaliczenia w I terminie. Natomiast dwa minusy  powodują ndst w I terminie zaliczenia.  2. I termin zal. jest połączony z „zerówką” z egzaminu. Student rozwiązuje 4 zad., w tym 3 „praktyczne”  i  1 „teoretyczne”. Połowa punktów ze  wszystkich 4 zadań zapewnia ocenę dst  z egzaminu. Natomiast  połowa punktów z 3 zad. „praktycznych” zapewnia dst z zaliczenia (plusy i minusy są tu odpowiednio  doliczane).  3. Osoby, które uzyskały tylko zaliczenie („za plusy” bądź pisząc 4 zadania) w ramach egzaminu rozw.  dwa zadania (jedno „praktyczne” i jedno „teoretyczne”) w terminie pierwszym.  4.  W  terminie  drugim  student  zdaje  zal.  i  egzamin  osobno:  zal.  -  nadal  3  zad.  „praktyczne”,  natomiast  egzamin w II terminie zdaje się w postaci testu  wielokrotnego wyboru przeprowadzonego w pracowni  komputerowej (zasady pisania testu pojawią się na Moodle w odpowiednim momencie).  5. Przypominam, iż zgodnie z regulaminem studiów, student ma prawo do dwóch terminów zaliczenia i  egzaminu. Trzy razy, w ciągu całego toku studiów, ma też prawo do trzeciego terminu z egzaminu.  6. Punktacja (dot. zarówno zal. jak i egz.):  dostateczny: [50%, 60%) punktów;  dostateczny plus: [60%, 70%) punktów;  dobry: [70%, 80%) punktów;  dobry plus: [80%, 90%) punktów;  bardzo dobry: [90%, 100%] punktów.  UWAGA:  W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  (wybitne,  ponadprogramowe  osiągnięcia  z  przedmiotu) możliwe jest uzyskanie oceny celującej (5,5) z zal. lub egz..    III Literatura:  „Badania  operacyjne  w  przykładach  i  zadaniach”,  pod  red.  K.  Kukuły  (dowolne  wydanie)  –  obowiązkowo;  „Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem” pod red. T. Trzaskalika;  „Teoria podejmowania decyzji” Sadowski; 

(…)

…. Trzaskalika;
„Teoria podejmowania decyzji” Sadowski;
„Matematyka na usługach ekonomii” Czerwiński;
„Metody sieciowe w planowaniu i organizacji pracy” Bladowski.
IV Zakres materiału:
1. Gry dwuosobowe o sumie zero i gry z naturą.
2. Programowanie całkowitoliczbowe (podręcznik Trzaskalika).
3. Zagadnienie kolejek.
4. Programowanie sieciowe.
5. Elementy programowania nieliniowego (w tym programowanie ilorazowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz