Autyzm - funkcjonowanie poznawcze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1701
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Autyzm - funkcjonowanie poznawcze - strona 1 Autyzm - funkcjonowanie poznawcze - strona 2 Autyzm - funkcjonowanie poznawcze - strona 3

Fragment notatki:


Autyzm u dzieci:  Funkcjonowanie poznawcze  Ewa Pisula Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii Inteligencja osób z autyzmem Leo Kanner (1943):  osoby z autyzmem mają  potencjalnie wybitną inteligencję, często „ukrytą”  z powodu trudności społecznych i w komunikowaniu się. U ok. 70-75% osób z autyzmem - niepełnosprawność  intelektualna Wysepkowe zdolności  - u ok. 5-15% osób z autyzmem: 1.  Pamięciowe  (pamięć mechaniczna, ejdetyczna - fotograficzna).  2.  Percepcyjne  (dot. zdolności wzrokowo-przestrzennych).  3.  Arytmetyczne .  4.  Plastyczne .  5.  Muzyczne . 6.  Językowe .  Autyzm a niepełnosprawność intelektualna  U ok. 30-40% osób   z niepełnosprawnością intelektualną  występują  zaburzenia należące do spektrum autyzmu Częstość występowania całościowych zaburzeń rozwoju  w populacji osób z niepełnosprawnością intelektualną zależy  od stopnia niepełnosprawności  (Bouras, 1999; Kraijer, 1997)   Npłn. int. w st. lekkim Npłn. int. w st.  umiarkowanym Npłn. int. w st.  znacznym Npłn. int. w st.  głębokim 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 P ro ce n t p o p u la cj i o só b  z  n p łn . i n t.  z  a u ty zm e m   Wysokofunkcjonujące osoby z autyzmem  Ok. 25-30% osób z autyzmem z II powyżej 70 pkt, czyli w  granicach normy  Termin  dobrze (wysoko) funkcjonujący  ( high functioning  autism – HFA ) może wprowadzać w błąd - osoby te prezentują  względnie  wysoki poziom rozwoju   Inna definicja  - wysoko funkcjonujące osoby z autyzmem to  osoby z inteligencją co najmniej przeciętną (II powyżej 85),  około 20% osób z autyzmem (Neisworth i Wolfe, 2005) Czy istnieje typowy dla autyzmu profil zdolności  intelektualnych? 1. W populacji osób z autyzmem istnieje duże  zróżnicowanie indywidualne w zakresie profilu zdolności  intelektualnych. 2. Nie ma typowego profilu tych zdolności. 3. Istnieją jednak pewne charakterystyki, podobne u wielu osób z autyzmem. Osoby z autyzmem: a) osiągają znacznie wyższe wyniki  w skali wykonawczej niż w skali  werbalnej, b) znacznie lepiej radzą sobie  z abstrakcyjnymi problemami  niż  problemami związanymi z sytuacjami społecznymi, c) osiągają relatywnie  wysokie wyniki w teście „Wzory z klocków”  (analiza abstrakcyjnego wzoru wizualnego i manualne odtworzenie go  za pomocą klocków),  d)  wyniki w tym zakresie są u nich znacznie wyższe niż w teście  rozumienie sytuacji społecznych  (Shah i Frith, 1993). WNIOSEK: W badaniach inteligencji osób z autyzmem należy stosować  przede wszystkim skale NIEWERBALNE  (Leiter, Columbia; nie Raven)

(…)

… posługiwania się testem normy są opracowane dla warunków standardowych;
zaburzenia w zachowaniu mogą znacznie obniżać wyniki uzyskiwane
przez dziecko i uniemożliwiać dokonanie rzetelnej oceny;
ścisłe stosowanie procedury sprawia, że mierzymy stopień zdolności
dziecka do uczestniczenia w sytuacji testowej, a nie poziom jego zdolności
intelektualnych.
Diagnosta musi uwzględnić trudności dziecka ze skupieniem…
….
Wyjątki przeciwne związane z pogorszeniem funkcjonowania
w okresie dorastania, a także dotyczą osób, które mimo wcześniej
stwierdzonych dobrych zdolności intelektualnych w skali bezsłownej
nie rozwinęły swoich zdolności werbalnych.
Deficyty poznawcze charakterystyczne dla autyzmu
I. Zdolność “czytania” umysłu
(teoria umysłu)
(S. Baron-Cohen, A. Leslie, U. Frith)
zaburzony wrodzony mechanizm poznawczy…
…. gafa, przez co bywają spostrzegane jako agresywne,
napastliwe, a w najlepszym razie bardzo niesympatyczne);
c) wpływają na rozwój mowy, ponieważ wiążą się ze zdolnością do
tworzenia wspólnego pola uwagi – monitorowania kierunku
patrzenia innej osoby, podążania wzrokiem za jej wskazującym
palcem czy też wskazywania w celu przyciągnięcia wzroku innej
osoby.
Osoby z autyzmem:
1. nie rozumieją zasady…
… specyficznych dla autyzmu występują one również u osób z innych grup klinicznych.
2. Żaden z deficytów poznawczych nie występuje u wszystkich
osób z autyzmem (np. u około 20% osób nie stwierdza się
zaburzeń w zakresie teorii umysłu).
3. Obecność tych deficytów nie wyjaśnia wszystkich zaburzeń
występujących u osób z autyzmem.
Dziękuję za uwagę!

…, ale jednocześnie
- elastyczne dostosowywanie aktywności do zmian w środowisku.
Lokalizacja – płaty czołowe
Osoby z autyzmem, podobnie jak pacjenci z uszkodzeniami płatów
czołowych, mają problemy z powodu:

skłonności do perseweracji,

ogniskowania uwagi na detalach,

impulsywności,

trudności z planowaniem zachowań celowych,

ograniczonej zdolności realizacji właściwego planu działania,

trudności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz