Przyczyny autyzmu - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2051
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przyczyny autyzmu - wykład - strona 1 Przyczyny autyzmu - wykład - strona 2 Przyczyny autyzmu - wykład - strona 3

Fragment notatki:


Autyzm - przyczyny Ewa Pisula Wydział Psychologii  Uniwersytet Warszawski ewa.pisula@psych.uw.edu.pl Aktualny stan wiedzy na temat przyczyn  autyzmu: 1. Etiologia nieznana  2. Wieloczynnikowe, złożone uwarunkowania –  czynniki działają w sposób interakcyjny 3. Możliwe są różne drogi patogenezy, prowadzące  do rozwoju behawioralnych problemów  charakterystycznych dla autyzmu Koncepcje biologiczne  Dysfunkcje CUN jako efekt zaburzonego przebiegu  ciąży, porodu i wczesnego rozwoju W wielu badaniach stwierdzono częstsze  występowanie komplikacji ciążowych i związanych  z przebiegiem porodu - zaawansowany wiek matki (starsi rodzice),  - kolejność urodzeń (ciąża pierwsza lub czwarta albo  późniejsza; szczególnie często - dziecko pierwsze),  - krwawienie w pierwszym lub drugim trymestrze,  - niska waga urodzeniowa,  - ciąża niedonoszona lub przenoszona,  - zażywanie leków w czasie ciąży,  - poród z użyciem narzędzi, - poród wywoływany, - wcześniactwo Większa częstość autyzmu u dzieci urodzonych przed 33  tygodniem ciąży i wagą poniżej 2500 g Jeszcze większa u dzieci z wagą  urodzeniową 

(…)

…. Waterhouse, D. Fein i Ch. Modahl (1996):
zlokalizowano 16 różnych uszkodzeń mózgu
Podstawowe nieprawidłowości neuroanatomiczne
i neurofizjologiczne dotyczą:
- części skroniowo-potylicznej mózgu
(rozpoznawanie bodźców społecznych,
funkcjonowanie emocjonalne),
- tzw. mózgu społecznego (głównie ciała
migdałowatego i płatów czołowych),
- wielkości i masy mózgu,
- nieprawidłowości w wielkości neuronów i budowie
dendrytów.
Zwierzęce modele autyzmu
J. Bachevalier (1991, 1995) –
rezusy, jednoczesne lezje
hipokampa i ciała migdałowatego
we wczesnym okresie rozwoju.
Efekt: zwierzęta izolowały się od
innych osobników. Ich
funkcjonowanie w tym zakresie
ulegało częściowej poprawie w
miarę rozwoju, ale u większości
małp zaburzenia przetrwały do
dorosłości.
Zachowania społeczne:
Bodźce społeczne ---- Percepcja ---- Ocena znaczenia
bodźca
(kontekst)
---- Emocje ---- Motywacja ---- Zachowanie społeczne
W badaniach z wykorzystaniem neuroobrazowania
przy rozwiązywaniu zadań związanych z teorią umysłu
u osób z autyzmem stwierdza się:
- większą aktywność w obrębie zakrętu
skroniowego górnego,
- mniejszą (niż u osób zdrowych) aktywność w
obrębie dolnej części zakrętu przedśrodkowego (płat
czołowy),
- mniejszą aktywność ciała…
… mimicznej.
Rodzice - charakterystyka osobowościowa
(sztywność, nieśmiałość, ucieczka w samotność,
wysoki poziom lęku)
Pisula, Kosut i Danielewicz (2006, 2007):
Brak różnic między rodzicami dzieci z autyzmem
a rodzicami dzieci rozwijających się prawidłowo
w zakresie aleksytymii, inteligencji emocjonalnej
i kompetencji społecznych
(mierzonych kwestionariuszowo)
6. Autyzm dość często współwystępuje z innymi…
…),
- jeśli jednak występuje, przybiera cięższą
postać i częściej towarzyszą mu dodatkowe
zaburzenia (np. upośledzenie umysłowe).
Rola testosteronu
Poziom testosteronu w życiu płodowym odgrywa
istotną rolę w powstawaniu wielu różnic
międzypłciowych
Wpływa na rozwój mózgu, zwłaszcza hipokampa,
układu limbicznego i nowej kory
Są z nim związane skojarzone z płcią
charakterystyki zachowania, takie jak agresywność i
poziom…
… się w
krótkim czasie po poprzednim (poniżej 1 roku – rozpoczęcie
kolejnej ciąży)
Wyniki badań niespójne: sugerowana konieczność
uwzględniania poziomu bilirubiny jako wskaźnika procesów
związanych z neurotoksycznością.
Nie wykryto czynnika, który byłby
specyficznie związany z autyzmem, ani też
takiego, który występowałby zawsze
w okresie prenatalnym lub okołoporodowym
u dzieci z autyzmem
Czynniki genetyczne:
1…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz