Automaty tokarskie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3843
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Automaty tokarskie - strona 1

Fragment notatki:

Temat tej, liczącej 7 stron, notatki to automaty tokarskie.
Dzięki zawartym w niej informacjom, dowiemy się więcej na temat takich pojęć, jak: automat tokarski wzdłużny, poprzeczny i rewolwerowy, równania czasu cyklu dla automatu tokarskiego, podział automatów i półautomatów tokarskich.

[Author ID1: at Sat Jan 10 17:56:00 2009
] [Author ID1: at Sat Jan 10 17:56:00 2009
]Automat tokarski wzdłużny jest to tokarka o automatycznym cyklu pracy o obrotowym ruchu głównym przedmiotu obrabianego, (którym jest pręt kalibrowany, szlifowany lub ciągniony, cylindryczny lub o przekroju wieloboku foremnego, wykonany z łatwo obrabianej stali lub stopów...) [Author ID2: at Thu Jun 3 20:24:00 2004
]i o prostoliniowym ruchu posuwowym: [Author ID2: at Thu Jun 3 20:25:00 2004
]
przedmiotu obrabianego PO (wrzeciennika) - przy toczeniu wzdłużnym
narzędzia N (noża, suportu poprzecznego) - przy toczeniu poprzecznym, Wiercenie otworów i gwintowanie wewnętrzne lub zewnętrzne odbywa się - za pomocą narzędzi (wierteł, gwintowników) osadzonych we wrzecionach przechylnej głowicy wiertarsko-gwinciarskiej umieszczonej naprzeciwko wrzeciona przedmiotowego[Author ID2: at Thu Jun 3 20:25:00 2004
] WR - metodą różnicową - patrz układ geometryczny obrabiarki uwzględniony na rys. 2. W pionowej płycie suportów poprzecznych (o gwieździstym ich układzie) znajduje się stały lub obrotowy prowadnik (tuleja prowadnika), współosiowy z osią wrzeciona przedmiotowego[Author ID2: at Thu Jun 3 20:25:00 2004
]. Metoda różnicowa polega na realizacji przeciwnych ruchów obrotowych narzędzia N i przedmiotu obrabianego PO podczas trwania zabiegu wiercenia. Podczas gwintowania ruchy obrotowe N i PO są zgodne. Przed wycofaniem (usunięciem) gwintownika z nagwintowanego otworu następuje zmniejszenie prędkości obrotowej wrzeciona gwinciarskiego, która musi być mniejsza od prędkości obrotowej przedmiotu obrabianego . Głównymi zabiegami obróbkowymi automatu tokarskiego wzdłużnego są toczenie wzdłużne, toczenie poprzeczne powierzchni obrotowych, wiercenie otworów, gwintowanie wewnętrzne i zewnętrzne. Ponad to poprzez specjalne wyposażenie obrabiarki można realizować zabiegi: wiercenie otworów niewspółosiowych, frezowanie rowków itp.[Author ID2: at Thu Jun 3 20:26:00 2004
]
Automat tokarski poprzeczny jest to tokarka o automatycznym cyklu pracy o obrotowym ruchu głównym przedmiotu obrabianego PO i prostoliniowym ruchu posuwowym narzędzia N, przy czym dominującymi zabiegami jest toczenie z posuwem poprzecznym. Jeden z noży tokarskich (o ruchu krzyżowym) może realizować ruchy posuwowe wzdłużne i poprzeczne. Brak prowadnika w tym automacie a w konsekwencji mniejsza sztywność układu OUPN (obrabiarka-uchwyt-przedmiot obrabiany-narzędzie) ogranicza względną długość tworzących obrabianych powierzchni przedmiotów obrotowych. Wiercenie i gwintowanie jest podobnie realizowane metodą różnicową jak w automacie tokarskim wzdłużnym.[Author ID2: at Thu Jun 3 20:26:00 2004
]
Automat tokarski rewolwerowy - posiadając podobny układ geometryczny jak automat tokarski poprzeczny [Author ID2: at Thu Jun 3 20:27:00 2004
] (patrz rys. 3) - [Author ID2: at Thu Jun 3 20:27:00 2004
]

(…)

… 20:28:00 2004
]Systemy (rodzaje) sterowania krzywkowego obrabiarek: a) klasyfikacja, b) schematy strukturalne i charakterystyka układów sterowania krzywkowego, c) równania równowagi kinematycznej (rrk) łańcucha kinematycznego czasu cyklu dla każdego systemu,[Author ID2: at Thu Jun 3 20:28:00 2004
]
a), b), c) Schematy strukturalne automatu tokarskiego wzdłużnego i rewolwerowego przedstawione na rys…
… zastosowania ww. poszczególnych systemów sterowania.
[Author ID2: at Thu Jun 3 20:21:00 2004
]
Temat 3. [Author ID2: at Thu Jun 3 20:38:00 2004
]Schemat kinematyczny oraz równanie równowagi kinematycznej (rrk) mechanizmu krzywkowo-dźwigniowego napędu i sterowania suportu poprzecznego na przykładzie automatu tokarskiego AWA-16,[Author ID2: at Thu Jun 3 20:38:00 2004
]
Na rys. 1 - po pewnych uproszczeniach…
… prędkością obrotową np.: ) - patrz rys. 3:
W czasie ruchu obrotowego krzywek (np.: ), koła zębatego połączonych chwilowo - za pomocą odpowiednich sprzęgieł - z obracającym się pomocniczym wałem sterującym WP są realizowane ruchy, czynności pomocnicze niezależne (ustalone) ( ): podawanie przedmiotu w miejsce obróbki, jego mocowanie i odmocowanie, zmiana kierunku ruchu i prędkości obrotowej wrzeciona…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz