APT-teoria arbitrażu cenowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2765
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

APT - teoria arbitrażu cenowego
Teoria ta opiera się na tzw. prawie jednej ceny, które głosi, że to samo dobro nie może być sprzedawane po dwóch różnych cenach.
Gdyby dobra miały dwie różne ceny pojawiliby się tzw. arbitrażyści, którzy kupowaliby dobro na rynku, na którym jest niższa cena. Prowadziłoby to do wzrostu popytu i wzrostu ceny.
W tym samym czasie sprzedawaliby to samo dobro na rynku, na którym jest wyższa cena, co powodowałoby wzrost podaży i spadek ceny.
Działalność arbitraży stów powodowałaby zrównanie cen na różnych rynkach, co jest potwierdzeniem prawa jednej ceny. Wniosek z funkcjonowania prawa jednej ceny na rynku kapitałowym jest następujący:
Dwa instrumenty finansowe o równym ryzyku muszą mieć te same stopy zwrotu
W rezultacie arbitraż cenowy na rynku kapitałowym jest możliwy w bardzo krótkim okresie, natomiast generalnie arbitrażysta nie uzyskuje ponadprzeciętnych dochodów bez dodatkowych nakładów i bez zwiększonego ryzyka.
Teoria APT zakłada oprócz prawa jednej ceny również jednorodność oczekiwań inwestorów
APT jest modelem czynnikowym, co oznacza, że stopa zwrotu akcji zależy od tzw. czynników ryyzka. W tym przypadku ważną rolę odgrywają współczynniki wrażliwości, które wskazują, jak zareaguje stopa zwrotu akcji na jednostkową zamianę danego czynnika ryzyka, przy założeniu stałości pozostałych czynników.
Model APT można stosować także w przypadku portfela akcji. Dla uproszczenia zakłada się, iż stopa zwrotu z portfela akcji generowana jest wg powyższego równania:
Gdzie: b - współczynnik wrażliwości F - czynnik ryzyka e - składnik losowy
Porównanie równanie (7) z modele jednostkowym Sharpe'a
Można stwierdzić, że model ten jest szczególnym przypadkiem równania (7), w którym występuje tylko jeden czynnik ryzyka - stopa zwrotu z portfela rynkowego. W równaniu (7) istotną rolę odgrywają współczynniki wrażliwości, które są interpretowane podobnie, jak współczynnik beta (tak też są czasami nazywane):
Współczynnik wrażliwości wskazuje, jak zareaguje stopa zwrotu akcji na jednostkową zmianę czynnika, gdy pozostałe czynniki nie ulegną zmianie ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz