Aparatura chemiczna i procesowa-sprawozdanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Aparatura chemiczna i procesowa-sprawozdanie - strona 1 Aparatura chemiczna i procesowa-sprawozdanie - strona 2 Aparatura chemiczna i procesowa-sprawozdanie - strona 3

Fragment notatki:

SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM APARATURY CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ
Badanie charakterystyki pomp
Data 12.10.2009
Dzień/godz.
Wtorek/ 1015-1300
Nr zespołu
6
Skład zespołu:
1. Gostomska Alicja
2. Krysztopa Anna
3. Maciej Krzeszewski
4. Jan Nawrocki
5. Rafał Zaborowski
6. Bartosz Zakościelny
Ocena z przygotowania:
Ocena ze sprawozdania:
Prowadzący ćwiczenie:
Podpis prowadzącego:
1. Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia było zbadanie charakterystyki pomp, a zatem wyznaczenie zależności sprawności całkowitej, wysokości podnoszenia i mocy pompy od przepływu.
2. Badanie i wyznaczanie charakterystyki pompy wirowej samozasysającej
Pompa samozasysająca charakteryzuje się zdolnością zasysania mieszaniny gaz - ciecz. Posiada ona króciec wlotowy i wylotowy cieczy, umieszczony powyżej osi pompy oraz przestrzeń separacyjną w korpusie, w której do rozdzielenia cieczy i gazu wykorzystuje się różnice gęstości cieczy i gazu. Po separacji ciecz spływa kanałami bocznymi z powrotem do pompy, gaz natomiast uchodzi do przewodu tłocznego.
Podczas wykonywania ćwiczenia wykonywano pomiary:
ciśnienia na przewodzie ssącym i tłoczącym pompy zużycia mocy na watomierzu podłączonym do pompy oraz rotametrze umieszczonym na przewodzie tłoczącym pompy. Dane zestawiono w tabeli1.
Numer
pomiaru
Wskazania manometru
P-1 / kG ∙ m-2
Wskazania manometru
P-2 / kG ∙ m-2
VL m3/h
Wskazania Watomierza
XI-1 X 3/ W
1
0,15
1,4
0,2
201
2
0,15
1,2
0,39
192
3
0,15
1,1
0,57
189
4
0,15
1
0,7
186
5
0,15
0,8
0,89
180
6
0,1
0,4
1,15
165
7
0,1
0,3
1,3
156
8
0,1
0,2
1,37
153
Wskazania watomierza pomnożone zostały przez 3 bowiem samo wskazanie odnosi się do jednej fazy.
Otrzymane dane przeliczono na układ SI: 1 kG/m

(…)


Na podstawie otrzymanych danych obliczono wysokość użyteczną , moc użyteczną oraz współczynnik sprawności pompy :
Wysokość użyteczną wyznaczono ze wzoru: gdzie: - gęstość wody równa 998 kg∙m-3 - przyspieszenie ziemskie równe 9,81 m∙s-2 Przyjęto, że różnica poziomów, na jakiej umieszczone są manometry jest na tyle mała, że można ją pominąć. Opory przepływu na odcinku rurociągu ssawnego miedzy miejscem pomiaru…
… dla każdej pompy. Funkcja określająca ten układ wyglądała następująco:
Dla połączenia równoległego, przy stałych wysokościach podnoszenia zsumowano wartości przepływów dla każdej pompy:
Otrzymane funkcje tablicowano i na ich podstawie sporządzono wykresy 5 i 6.
Połączenie szeregowe pomp wirowej samozasysającej i wirowej odśrodkowej(nastawionej na 1450 obr../min)
Połączenie równoległe pomp wirowej…

860
8
4903,33
98066,50
0,00094
860
Wyznaczono charakterystykę dla wybranego ustawienia liczby obrotów pompy, w tym przypadku jest to 1450 obrotów na minutę. Wartości , i wyliczono ze wzorów podanych w poprzednim punkcie pracy. Wyniki zestawiono w tabeli 8.
Numer pomiaru
Wysokość użyteczna
Hu /m
Moc użyteczna
Nu / W
Współczynnik sprawności
η / %
1
21,54
17,57
6,76
2
19,53
37,18
12,39
3
19,53
47,81…
… przepływu
Współczynnik oporów jest funkcją liczby Reynoldsa i przy posiadanych danych może być wyznaczona z równania:
Wartość lepkości wody wynosi 1∙103 Pa∙s, natomiast gęstość wody = 998 kg∙m-3.
Prędkość liniowa przepływu jest zależna od wydajności przepływu .Wyznaczono ją ze wzoru:
Zastępcza długość rurociągu , gdzie jest zastępczą długością elementu rurociągu stablicowaną poniżej: Element
Kolanko 90o…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz