Badanie charakterystyki pomp - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie charakterystyki pomp - wykład - strona 1 Badanie charakterystyki pomp - wykład - strona 2 Badanie charakterystyki pomp - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Badanie charakterystyki pomp
Cel doświadczenia: sporządzenie charakterystyk zaworu ssącego i dwóch pomp: samozasysającej oraz wielostopniowej odśrodkowej. Znalezienie punktu optymalnej współpracy pompy wielostopniowej odśrodkowej z rurociągiem.
Wstęp teoretyczny
Pompy to urządzenia służące do przesyłania płynów. Dzielą się, w zależności od sposobu przekazywania energii do płynu i wymuszania jego ruchu, na: wyporowe, wirowe, strumieniowe. W ćwiczeniu badaliśmy pompy: wirową samozasysającą i wielostopniową odśrodkową (pompy wirowe).
Ogólny schemat układu pompa - zbiornik wody przedstawiono na Rys.1.
Rys.1. Schemat transportu cieczy w układzie ssanie - tłoczenie za pomocą pompy.
Dla strumienia cieczy przepływającego ze zbiornika dolnego do pompy, przez analizę równania Bernoulliego określa się wyrażenie na wysokość ssania:
P0 - ciśnienie w zbiorniku dolnym, P1 - ciśnienie przy wlocie do pompy,
U0 - prędkość obniżania się poziomu cieczy w zbiorniku dolnym,
U1 - prędkość cieczy na wlocie do pompy,
Δhs - opory hydrauliczne w wodociągu ssawnym,
g - przyspieszenie ziemskie.
Z bilansu energii dla przekrojów 2 i 3 na Rys.1 określa się wysokość tłoczenia:
P2 - ciśnienie tłoczenia na wylocie z pompy,
P3 - ciśnienie w zbiorniku górnym,
U2 - prędkość przepływu cieczy na wylocie z pompy,
U3 - szybkość przyrostu poziomu cieczy,
ρ - gęstość cieczy,
Δht - opory hydrauliczne w rurociągu tłocznym.
Z przyrostu energii cieczy między wlotem a wylotem z pompy określa się użyteczną wysokość podnoszenia:
Różnica poziomów w zbiorniku górnym i dolnym określa geometryczną wysokość podnoszenia cieczy:
Całkowita wysokość użyteczna podnoszenia cieczy w instalacji wyrażona jest równaniem:
, gdzie Zakładając następujące uproszczenia: P0 = P3 (zbiorniki otwarte), U3 ≈ 0 i U2 ≈ 0 (małe prędkości zmiany poziomu cieczy w zbiornikach), U1 = U2 (przekroje przewodu wlotowego i wylotowego są równe), m ≈ 0 (nie ma przyrostu energii potencjalnej), otrzymujemy równanie:
Moc przekazana do cieczy (moc użyteczna pompy), określona jest równaniem:
Na skutek oporów hydraulicznych w korpusie pompy i tzw. oporów mechanicznych w układzie silnik napędowy - pompa zużycie mocy jest większe, dlatego też rzeczywiste zużycie mocy wyraża się równaniem:
η - współczynnik korekcyjny, określany mianem sprawności układu silnik napędowy - pompa.
Sprawność układu silnik - pompa policzono ze wzoru:


(…)

… (pompa 2 dla każdej liczby obrotów), wykazują najlepszą sprawność dla określonego przepływu:
Pompa 1 V = 0,000364 m3s-1,
Pompa 2: n = 1050: V = 0,000389 m3s-1,
n = 1950: V = 0,000681 m3s-1,
n = 2900: V = 0,001028 m3s-1,
Pompa 2 w polu świecącym 6 (obroty 1950), ma największe zużycie mocy dla kąta otwarcia zaworu α = 64 o. Wartość liczby Reynoldsa wskazuje na przepływ burzliwy układu ( wynosi od 5163…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz