Analiza struktury (zadania)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Analiza struktury (zadania) - strona 1  Analiza struktury (zadania) - strona 2  Analiza struktury (zadania) - strona 3

Fragment notatki:

Dr. Andrzej Czajkowski
Statystyka
Analiza struktury (zadania)
ARKUSZ 1
ANALIZA STRUKTURY
Zad.1.
Porównano strukturę pracowników zakładu A i B pod względem wykształcenia. Ocenić stopień
podobieństwa pracowników zakładów ze względu na wykształcenie stosując wskaźnik podobieństwa
struktur.
wykształcenie
liczba pracowników
zakład A
zakład B
1
wyższe
40
10
2
średnie
20
10
3
zasadnicze-zawodowe
10
30
4
podstawowe
30
50
Zad.2.
Za pomocą odpowiednich mierników porównaj strukturę studentów dwóch kierunków pod względem
stopnia zadowolenia ze studiów.
stopień zadowolenia ze liczba studentów
studiów
Ekonomia Gospodarka
Finanse i Rachunkowość
Przestrzenna
1
niezadowolony
30
10
20
2
średnio zadowolony
40
30
20
3
zadowolony
60
50
80
4
brak zdania
20
60
60
Zad.3.
Podać przykład wskaźnika natężenia.
Zad.4.
Zinterpretować za pomocą odpowiedniego wskaźnika wielkość bezrobocia w dwóch miastach.
Miasto
liczba mieszkańców
liczba bezrobotnych
A
100 000
20 000
B
300 000
50 000
Zad. 5.
Obliczyć i zinterpretować dla szeregu przedstawionego w tablicy
a) klasyczne miary położenia i dyspersji,
b) pozycyjne miary położenia i dyspersji,
c) miary asymetrii.
Tablica. Struktura wieku pracowników firmy „ELA”
Numer
1
2
3
4
5
6
7
wiek
56
48
19
23
50
58
40
pracownika
(lata)
8
20
9
25
10
32
Zad.6.
Piętnastu wybranych studentów pewnego kierunku uzyskało następującą średnią ocen za I rok studiów: 4;
4,8; 3; 3,2; 3,4; 4; 4,2; 3; 3; 3; 2,5; 2,8; 3; 4; 4,5 . Obliczyć i zinterpretować klasyczne miary położenia i
dyspersji.
Dr. Andrzej Czajkowski
Statystyka
Analiza struktury (zadania)
Zad.7.
Zbadano studentów kierunku Ekonomia pod względem oceny z kolokwium ze statystyki. Dane
przedstawia tablica:
Nr
1
2
3
4
uzyskana ocena
2
3
4
5
liczba studentów
20
50
40
10
Obliczyć i zinterpretować dla szeregu przedstawionego w tablicy
a) klasyczne miary położenia i dyspersji,
b) pozycyjne miary położenia i dyspersji,
c) miary asymetrii.
Zad.8.
Zbadano czas wykonywania pewnej czynności przez pracowników taśmy produkcyjnej w pewnym
zakładzie. Dane zawiera tablica.
Nr
1
2
3
4
5
czas
wyk. 2
3
4
5
6
czynności
(min)
liczba
10
20
40
20
10
pracowników
Obliczyć i zinterpretować dla szeregu przedstawionego w tablicy
a) klasyczne miary położenia i dyspersji,
b) pozycyjne miary położenia i dyspersji,
c) miary asymetrii.
Zad.9.
Zbadano studentów kierunku Ekonomia pod względem liczby papierosów wypalanych
przedstawia tablica:
Nr
1
2
3
4
liczba
wyp. 2-6
6-10
10-14
14-18
papierosów
liczba studentów 5
10
20
10
Obliczyć i zinterpretować dla szeregu przedstawionego w tablicy
a) klasyczne miary położenia i dyspersji,
b) pozycyjne miary położenia i dyspersji,
c) miary asymetrii.
dziennie. Dane
5
18-22
5
Zad.10.
Przeprowadzono badanie pracowników pewnego zakładu pod względem wysokości miesięcznych
zarobków netto. Dane zawiera tablica.
Nr
1
2
3
4
5
miesięczny
poniżej 1000
1000-1300
1300-1500
1500-1600
powyżej 1600
dochód netto (zł)
liczba
20
15
35
20
10
pracowników
Dokonać wszechstronnej analizy struktury pracowników zakładu ze względu na dochody.
Dr. Andrzej Czajkowski
Statystyka
Analiza struktury (zadania)
Zad. 11
Na kierunku Ekonomia UŁ zbadano ile czasu tygodniowo studenci poświęcają na naukę statystyki. Dane
zawiera tablica.
Nr
1
2
3
4
liczba
godzin poniżej 2
2-4
4-6
powyżej 6
/tydzień
liczb ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz