Analiza strategiczna fabryki rajstop

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1883
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza strategiczna fabryki rajstop - strona 1 Analiza strategiczna fabryki rajstop - strona 2 Analiza strategiczna fabryki rajstop - strona 3

Fragment notatki:

Pierwsze rozdziały mają charakter teoretyczny. Dokument ma 44 strony i zawiera zagadnienia takie jak: istota analizy strategicznej, procedura planowania strategicznego w przedsiębiorstwie, planowanie, fazy przygotowania i wdrożenia planu firmy, analiza strategiczna, warianty, dwufazowy model planowania, strategia, badanie szans i zagrożeń, istota i cele analizy strategicznej, analiza czynników determinujących strategię rozwoju firmy, identyfikacja zmian otoczenia, trzy obszary, które obejmuje analiza strategiczna, cele i oczekiwania, zasoby, otoczenie zewnętrzne, pozycja strategiczna, cztery syntetyczne elementy analizy, misja firmy, cele organizacji, funkcje, zadania, mechanizm oceny i kontroli, refleksja strategiczna, organizacja, zasoby materialne, zasoby niematerialne, analiza organizacji, analiza zasobów ludzkich, analiza marketingu, analiza finansowa, analiza otoczenia firmy, ocena możliwości rozwoju firmy oraz zagrożeń, podstawowe metody i techniki analizy strategicznej, analiza SWOT, okno produktu, rynku, H. I. Ansoff, macierz Boston Consulting Group, BCG, macierz General Electric, GE, macierz opłacalności biznesu, analiza znaczenia STAKEHOLDERS, cykl życia produktu, łańcuch wartości, znaczenie wykorzystywania metod i technik, portfolio, analiza konkurencji, analiza zewnętrzna, metody analizy otoczenia konkurencyjnego, koncepcja łańcucha wartości, profil i zakres działania przedsiębiorstwa, opis produktu. dostawcy, odbiorcy, konkurencja,

Analiza strategiczna fabryki rajstop
SPIS TREŚCI
Wstęp ........................................................................................................................................ 3
ROZDZIAŁ I - ISTOTA ANALIZY STRATEGICZNEJ Procedura planowania strategicznego w przedsiębiorstwie ......................................................... 4
Istota i cele analizy strategicznej ................................................................................................. 9
Analiza otoczenia firmy ............................................................................................................. 17
ROZDZIAŁ II - PODSTAWOWE METODY I TECHNIKI ANALIZY STRATEGICZNEJ Metody i techniki stosowane w analizie strategicznej ............................................................... 19
Znaczenie wykorzystania metod i technik - analiza SWOT i Portfolio .................................... 21
Metody analizy otoczenia konkurencyjnego .............................................................................. 26
ROZDZIAŁ III - ANALIZA STRATEGICZNA FABRYKI RAJSTOP „FERAX”
Profil i zakres działania przedsiębiorstwa .................................................................................. 28
Główni dostawcy surowców i towarów oraz odbiorcy produkcji .............................................. 32
Analiza strategiczna „FERAX” (metodą SWOT) ...................................................................... 33
Profil konkurencyjny przedsiębiorstwa ...................................................................................... 37
Podsumowanie ........................................................................................................................ 39
Bibliografia ............................................................................................................................. 41
Wstęp
Minione 10 lat gospodarka Polski przechodzi okres transformacji, a wraz z nią przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie kraju. Rozwijająca

(…)

… firmy (kim są klienci, jakich produktów oczekują, lokalizacja rynku, udoskonalanie produktów, polityka personalna, finansowanie rozwoju itp.) mają one dopomóc w szczegółowym określeniu strategii działania i we wskazaniu kierunków dalszych działań. „Strategia organizacji jest przyjętą przez jej kierownictwo spójną koncepcją działania, której wdrożenie ma zapewnić osiągnięcie fundamentalnych celów…
… konkurencyjną firmy na tle sektora,
podstawowe czynniki kształtujące obecną pozycję strategiczną firmy,
jakie zmiany wystąpią w otoczeniu,
10 M. Romanowska - Rozwój analizy strategicznej przedsiębiorstwa, „Organizacja i Kierowanie” 1993, nr 4, s. 53 - 54
- jaki będą miały wpływ na działalność firmy, przy założeniu obecnej struktury działalności i zasobów firmy. Ponadto analiza strategiczna identyfikuje - cele…
… organizacji to wartości szczególnie ważne dla danej organizacji, ku którym zmierza ona w swoim funkcjonowaniu. Układ celów organizacyjnych może być bardzo złożony i zróżnicowany oraz obejmować zarówno wartości o 13 Ch. Fournier - Techniki zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem, Wyd. Poltext, Warszawa 1993, s. 13
14 K. Obłój - Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998, s. 235 - 241
charakterze…
… jednej nici, wyróżniamy: tactel micro - mikrowłókno, 60 razy cieńsze od ludzkiego włosa i delikatniejsze niż jedwab (jedna nić zbudowana jest z wielu włókien, z których każde jest 15 razy cieńsze niż jedwab); tactel diabolo - nić, która dzięki nietypowemu przekrojowi odbija światło i tak je rozprasza, że powstaje efekt migotania. Rajstopy wykonane przy jej użyciu mogą być matowe, a za chwilę mienić…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz