Analiza statystyczna w badaniach rynku

Analiza w badaniach rynku - ćwiczenia cz. 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Genge
 • Analiza statystyczna w badaniach rynku
Pobrań: 49
Wyświetleń: 546

Analiza statystyczna w badaniach rynku dr Ewa Genge Ćwiczenia 3 Analiza warjancji (np. testowanie hipotez, czy różna od średniej). Niezależne zmienne Wariancje w próbach sobie równe Zmienne rozkłady normalne (zmienna ciągła y) Sprawdzamy czy spożycie kalorii różni się w różnych krajach. Czy ró...

Analiza korespondencji i odpowiedniości - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar
 • Analiza statystyczna w badaniach rynku
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1253

Analiza statystyczna w badaniach rynku prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar Analiza korespondencji Analiza odpowiedniości Analiza korespondencji powstała na gruncie psychologii. Metody analizy korespondencji zostały rozwinięte we wczesnych latach 60-tych a potem 70-tych przez Jean-Paula Benzecri i jeg...

Analiza w badaniach rynku - ćwiczenia cz. 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Genge
 • Analiza statystyczna w badaniach rynku
Pobrań: 7
Wyświetleń: 357

Analiza statystyczna w badaniach rynku dr Ewa Genge Ćwiczenia 1 R dane=c(3,2,25,90,30,30,10)##liczba kilometrów na uczelnie w naszej grupie## dane summary(dane) # jako macierz np. x=matrix(c(1,3,3,7,10),ncol=1) #ncol - liczba kolumn x=matrix(c(1,3,3,7,10),nrow=1) #nrow - liczba wierszy # jak...

Analiza w badaniach rynku - ćwiczenia cz. 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Genge
 • Analiza statystyczna w badaniach rynku
Pobrań: 21
Wyświetleń: 406

Analiza statystyczna w badaniach rynku dr Ewa Genge Ćwiczenia 2 R library(ca) ##zawiera funkcje do analizy korespondencji## library(faraway) ##zawiera zbiór danych debt## library(vcd) ##zawiera miary współzależności## library(clusterSim) ##zawiera indeks sylwetkowydo taksonomii## options(OutD...

Analiza rzetelności - opracowanie i definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar
 • Analiza statystyczna w badaniach rynku
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1113

Analiza statystyczna w badaniach rynku prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar Analiza rzetelności c.d. Rzetelność Rzetelność (reliability) pomiaru oznacza brak błędów losowych, czyli możliwość uzyskiwania tego samego wyniku w przypadku wielokrotnego powtórzenia pomiaru. Inaczej mówiąc, jej wielkość okreś...

Klasyczna analiza czynnikowa - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar
 • Analiza statystyczna w badaniach rynku
Pobrań: 63
Wyświetleń: 658

Analiza statystyczna w badaniach rynku prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar Klasyczna analiza czynnikowa Klasyczna analiza czynnikowa zakłada, że ukryte czynniki wspólne wyjaśniają korelacje między zmiennymi obserwowalnymi. Wyodrębnienie czy...

Analiza czynnikowa - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar
 • Analiza statystyczna w badaniach rynku
Pobrań: 63
Wyświetleń: 511

Analiza statystyczna w badaniach rynku prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar Analiza czynnikowa Definicje i określenia Analiza czynnikowa - jest zbiorem metod redukcji liczby zmiennych do kilku wzajemnie niezależnych (nieskorelowanych) czynni...

Analiza czynnikowa - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar
 • Analiza statystyczna w badaniach rynku
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1127

Analiza statystyczna w badaniach rynku prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar Analiza czynnikowa Definicje i określenia Analiza czynnikowa - jest zbiorem metod redukcji liczby zmiennych do kilku wzajemnie niezależnych (nieskorelowanych) czynni...