Analiza w badaniach rynku - ćwiczenia cz. 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 406
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza w badaniach rynku - ćwiczenia cz. 2 - strona 1

Fragment notatki:

Analiza statystyczna w badaniach rynku dr Ewa Genge
Ćwiczenia 2
R
library(ca) ##zawiera funkcje do analizy korespondencji##
library(faraway) ##zawiera zbiór danych debt##
library(vcd) ##zawiera miary współzależności##
library(clusterSim) ##zawiera indeks sylwetkowydo taksonomii##
options(OutDec=",") ##funkcja zamieniajaca kropki na przecinki##
data(debt) ##ladowanie zbioru danych##
dane=debt
dane
head(dane)
?debt
nrow(dane)
##zamieniamy oryginalne nazwy kategorii
dane$incomegp[dane$incomegp==1]='1.najnizszy'
head(dane)
dane$incomegp[dane$incomegp==2]='2.niski'
dane$incomegp[dane$incomegp==3]='3.średni'
dane$incomegp[dane$incomegp==4]='4.wysoki'
dane$incomegp[dane$incomegp==5]='5.najwyzszy'
head(dane)
dane$house[dane$house==1]='1.wynajęty'
dane$house[dane$house==2]='2.kredyt'
dane$house[dane$house==3]='3.własność'
head(dane)
dane[,1:2] ##wyswietl wszystkie wiersze, kolumne 1 i 2##
dane[1:5,] ##pierwsze 5 wierszy, wszystkie kolumny##
table(dane$house)
attach(dane)
##budowa tablicy kontyngencji##
tablica.kontyngencji=xtabs(~incomegp+house)
tablica.kontyngencji
?xtabs
##weryfikacja hipotezy o niezaleznosci zmiennych##
zaleznosc=assocstats(tablica.kontyngencji)
zaleznosc
##pearson - chikwadrat 95.14##
##dwa zera po prawej to wartosc statystyki testowej##
##wartosc statystyki testowej wpada w obszar krytyczny w zwiazku z tym z prawd. 0.05 odrzucamy hipoteze 0 gloszaca ze zmienna incomegp i house nie zaleza od siebie##
##zasadnicza czesc analizy korespondencji##
model.ca=ca(tablica.kontyngencji)
model.ca
##mass- jaki procent zarobkow najnizszych, niskich, srednich itd.##
##chdist - odleglosc - im wieksza odleglosc tym wieksze zroznicowanie na mapie kategorii##
summary(model.ca)
##rows: kategoria trzecia jest najlepiej opisana przez drugi wymiar##
##ctr - udzial pukntow w wymiarze, cor - udzial wymiaru w punktach##
##mapa percepcji##
plot(model.ca, mass=c(TRUE,TRUE), contrib=c("ABSOLUTE","ABSOLUTE"))
##taksonomia - podzial na klasy##
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz