Programy NET w zarządzaniu udostępnianiem udziałów sieciowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1729
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Programy NET w zarządzaniu udostępnianiem udziałów sieciowych - strona 1 Programy NET w zarządzaniu udostępnianiem udziałów sieciowych - strona 2 Programy NET w zarządzaniu udostępnianiem udziałów sieciowych - strona 3

Fragment notatki:

Programy NET w zarządzaniu udostępnianiem udziałów sieciowych
Administrowanie sieciami komputerowymi
Opracował: Ewa Skowron
grupa 2012Mo
Spis treści
Literatura
Technet Microsoft. Dostęp 27.05.2013 z lokalizacji http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/smb-3-0--blok-komunikatow-serwera-czyli-protokol-smb--server-message-block.aspx
Dostęp 27.05.2013 z lokalizacji http://www-users.mat.umk.pl/~zssz/ZSI2003/W3.pdf
Dostęp 27.05.2013 z lokalizacji http://student.eldoras.com/UJ/sieci_komputerowe/Architektuta%20TCP%20IP%20w%20Windows/02.Rozdzia%B3%2002.pdf
Technet Microsoft. Dostęp 27.05.2013 z lokalizacji http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc778421(v=ws.10).aspx#BKMK_cmd Technet Microsoft. Dostęp 27.05.2013 z lokalizacji http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc784499(v=ws.10).aspx Dostęp 27.05.2013 z lokalizacji http://www.zs1.ostrowmaz.com/polecenieNet.pdf Teoretyczne wprowadzenie do tematu
Protokół SMB
Udostępnianie zasobów sieciowych jest bardzo wygodnym i użytecznym narzędziem, wykorzystywanym do umożliwiania korzystania z danych i urządzeń, takich jak np. drukarka. Stosowanie tego narzędzia pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na fizyczne przenoszenie potrzebnych dokumentów z jednego komputera na drugi.
Protokół, który umożliwia dzielenie udziałów sieciowych to SMB (ang. Server Message Block). Powstał on dzięki firmie IMB oraz Microsoft. Od roku 1992 r. jest rozwijany głównie dzięki firmie Microsoft. Dzięki dużej popularności SMB z pewnymi modyfikacjami został przedstawiony jako propozycja internetowego standardu CIFS (ang. Common Internet Filesystem). Według firmy Microsoft, CIFS definiuje standardowy protokół dostępu do zdalnego systemu plików, z którego korzysta się w Internecie lub w intranecie. Grupy użytkowników mogą wspólnie pracować i dzielić dokumenty. Użytkownicy CIFS mogą otwierać i dzielić zdalne pliki na serwerach CIFS i SMB bez potrzeby instalacji nowego oprogramowania.
SMB to protokół sieciowy wykorzystujący model komunikacji klient-serwer. Klient składa żądanie, a serwer na nie odpowiada. Po uzyskaniu połączenia klient może przesyłać do serwera polecenia umożliwiające mu dostęp do dzielonych zasobów, otwieranie plików, czytanie, zapisywanie plików itd. W modelu SMB można wyróżnić dwa poziomy bezpieczeństwa: poziom udostępniania zasobów (ang. Share level) oraz poziom użytkownika (ang. User level). W pierwszym z poziomów zasoby są chronione na serwerze i są zabezpieczone hasłem. Tylko klient znający hasło ma dostęp do wszystkich plików. W modelu użytkownika zabezpieczone są poszczególne pliki w każdym dzielonym zasobie. Aby ich używać niezbędne są prawa dostępu. Inną kwestią bezpieczeństwa jest podział na grupy robocze i domeny. Grupy robocze to zespoły komputerów, w których użytkownicy logują się na swoich komputerach i tam znajdują się ich dane poufne. Procesy autoryzacji i uwierzytelnienia przebiegają lokalnie. Natomiast w domenie występuje jeden kontroler domeny, który przechowuje poufnie dane i tam następują procesy autoryzacji.


(…)

… \\nazwakomputera
W nazwie komputera wpisuje się komputer, którego zasoby zostaną wyświetlone.
Net view /DOMAIN[:nazwa domeny]
Określa domenę, z której lista dostępnych komputerów zostanie wyświetlona. W przypadku nie podania nazwy domeny wyświetli się lista wszystkich domen w sieci lokalnej.
Net view /ALL
Wyświetla wszystkie udziały, łącznie z udziałami ukrytymi.
Ostatnim opisywanym poleceniem jest polecenie net…
… oraz jakie prawa ma użytkownik.
Udostępniony zasób.
Uprawnienia do udostępnionego zasobu.
Jak widać na Rys. 6 udostępniony zasób można przeglądać ale nie modyfikować. Oznacza to, że domyśle uprawnienia w poleceniu net share to uprawnienia READ.
Sprawdzenie jakie komputery dostępne są w sieci lokalnej.
Polecenie net view.
W sieci lokalnej są dostępne dwa komputery: LAPTOP-SKOWRON, który udostępnia zasób DANE…
… poleceń, które mają bardzo szerokie zastosowanie np. w zarządzaniu usługami systemowymi, kontami systemowymi, w mapowaniu dysków sieciowych, udostępnianiu folderów czy synchronizacji czasu. Aby zobaczyć dostępne polecenia wystarczy wpisać w konsoli systemowej net help. W zarządzaniu udostępnianiem udziałów sieciowych najważniejsze jest polecenie net share, które zostało opracowane poniżej.
NET SHARE…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz