Analiza procesów integracji w latach 1957-84, sem III

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza procesów integracji w latach 1957-84, sem III - strona 1 Analiza procesów integracji w latach 1957-84, sem III - strona 2

Fragment notatki:

ANALIZA PORCESÓW INTEGRACJI EUROPEJSKICH W LATACH 1957-84 -czyli w takcie etapu II
Analiza będzie przeprowadzana wg następującego układu bądź schematu
Ocena osiągnięcia w dziedzinie integracji rynków krajów członkowskich, czyli osiągnięcia w zakresie wprowadzenia 4-rech swobód:
Przepływ towaru
Przepływ usług
Przepływ kapitału
Przepływ osób
Ocena osiągnięć w dziedzinie integracji walutowej
Ocena osiągnięć integracji europejskich w sferze polityki gospodarczo-społecznej
Taki układ analizy ma swoje uzasadnienie, ponieważ integracja europejska rozwija się w trzech podstawowych obszarach czyli:
Integracja rynkowa
Integracja walutowa
Integracja polityki gospodarczo-społecznej
II ETAP W PROCESIE ROZWOJU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ czyli lata 1958-84 r.
Ocenę tych procesów będziemy przeprowadzać z wyodrębnieniem trzech obszarów:
Integracja rynków krajów członkowskich (czyki integracja handlowa)
Integracja walutowa
Integracja polityki gospodarczo-społecznej
I ocena warunków rozwoju integracji europejskiej w latach 1957084 r.
Warunki były zróżnicowane:
*do lat 70 tych bardzo dobrze ze względu na:
-wysokie i stabilne tempo wzrostu PKB, wynoszące średnio rocznie do lat 70-tych, ok. 4,5%
-wzrost zatrudnienia, czyli sytuacja na rynkach pracy była dobra
-liberalizacja handlu międzynarodowego na podstawie układu GAT
-wysokie tempo rozwoju technologii a właściwie adaptacja gospodarcza wynalazków z okresu II wojny światowej
-bardzo ważnym gosp zjawiskiem był wzrost popytu konsumentów dzięki pojawieniu się na rynku trwałego sprzętu gospodarstwa domowego i to były lata 60-te
-rozwojowi integracji handlowej sprzyjał także system walutowy z Breton Woods, którego podstawą był dolar jako waluta światowa i stałe kursy walutowe.
W takich warunkach ryzyko w wymianie handlowej było niskie, kursy walutowe były dość stabilne.
Podsumowując:
-wysokość popytu w warunkach wysokiego wzrostu gospodarczego sprzyjał liberalizacji handlu w ramach EWG
b) sytuacja gosp zmieniała się diametralnie w latach 70-tych i wyraźnie ożywienia gosp nie były do połowy lat 70-tych
Można powiedzieć, że przez wiele lat utrzymywała się słaba koniunktura gosp.
Niekorzystne zjawisko w gosp krajowych i gosp światowych były następujące:
Upadek systemu z Breton Woods -destabilizacja walutowa, wzrost ryzyka kursowego, co negatywnie wpływało na rozwój, wymiany w EWG, czyli tzw. Handlu wewnątrzwspólnotowego
W 1974 r. -wybuchł kryzys energetyczny, polegający na czterokrotnym wzroście cen stopy naftowej arabskiej w stosunku do roku poprzedniego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz