Analiza prawna odpowiedzialności za osobę wykonującą zobowiązanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza prawna odpowiedzialności za osobę wykonującą zobowiązanie - strona 1

Fragment notatki:

Analiza prawna odpowiedzialności za osobę wykonującą zobowiązanie - 474. Art. 474.  Dłużnik odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywa, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. Przepis powyższy stosuje się także w wypadku, gdy zobowiązanie wykonywa przedstawiciel ustawowy dłużnika. Istnieje szeroki katalog osób mogących wykonać zobowiązanie - także przedstawiciel ustawowy.
Wyróżniamy 2 sytuacje w 474:
Własne działanie zawinione dłużnika.
Działanie cudzej osoby i cudza wina - tu też dłużnik odpowiada, bo posługiwanie się osobą 3 jest ryzykiem dłużnika (356)!
Umowa z 647 (umowa o roboty budowlane):
Regulacja z art. 474 - tezy ogólne:
Ryzyko niewłaściwego postępowania osoby trzeciej obciąża dłużnika, nie wierzyciela.
Dłużnik odpowiada niezależnie od winy własnej (modyfikacja art. 471).
Przesłanką odpowiedzialności dłużnika jest cudza wina.
Ale winę tych osób trzecich określa się przy pomocy mierników staranności odnoszących się do dłużnika (jakby dłużnik sam wykonywał zobowiązanie) - cudza wina ale moje mierniki. Ratio legis - ochrona wierzyciela, nie obniżanie standardów staranności dłużnika.
Często w praktyce - choć to co innego!! Art. 430 to delikt (nie mieszaj tych 2 odpowiedzialności!).
zob. do świadczenia
T
podwykonawca
D
wykonawca
W
inwestor
725
PRB
Bank.
430
ujawnienie faktów konfidencjonalnych
T
Pracownik.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz