Analiza pracy - Metoda wskaźnikowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza pracy - Metoda wskaźnikowa - strona 1 Analiza pracy - Metoda wskaźnikowa - strona 2 Analiza pracy - Metoda wskaźnikowa - strona 3

Fragment notatki:

analiza pracy
Liczbę robotników zatrudnionych w pracach normowanych ustala się odrębnie dla każdej kategorii zawodowej, z uwzględnieniem różnic w poziomie kwalifikacji w ramach zawodu, według następującego wzoru:
Z n= (Q * Tns)/(F * Iww) gdzie:
Zn - liczba pracowników niezbędna do wykonania zadań planowych;
Q - wielkość produkcji;
Tns- norma czasu dla każdego rodzaju produkcji; F - efektywny fundusz czasu pracy 1 robotnika;
Iww - współczynnik wykonania norm pracy.
Korzystając z tej metody, obliczenia liczby robotników dokonuje się według wzoru:
Zn = Q / (n * F * Iww) gdzie:
Q - plan produkcji;
n - norma produkcji
Podstawę planowania liczby robotników zatrudnionych w pracach nienormowanych stanowią normy obsługi /obsady jednego bądź kilku stanowisk roboczych albo liczba urządzeń produkcyjnych przypadających na jednego robotnika (norma obsady). W wyniku pomnożenia liczby stanowisk pracy i normy obsługi otrzymuje się planowaną liczbę robotników: Z = (S * No * Wz) / Wczn
gdzie: Z - planowane zatrudnienie robotników zatrudnionych przy pracach nienormowanych.
S - liczba stanowisk pracy,
No - norma obsługi (obsady),
Wz - współczynnik zmianowości,
Wczn - współczynnik wykorzystania nominalnego czasu pracy wyrażającego się stosunkiem czasu efektywnego do czasu nominalnego.
Do planowania zapotrzebowania wykorzystuje się także: - metodę wskaźnikową, - metodę normatywów zatrudnienia - metodę zarządzania przez cele.
Metoda wskaźnikowa polega na ustalaniu liczby pracowników administracyjnych i technicznych jako odsetka liczby robotników grupy przemysłowej.
Metoda normatywów zatrudnienia oparta jest na pomiarach czasu wykonywania typowych czynności (np. kreślenia, wypełniania kartotek, przyjmowania zleceń).
Za punkt wyjścia w prognozowaniu o bazie zerowej przyjmuje się obecny stan zatrudnienia; stan ten, nazywany bazowym, jest co roku kontrolowany i aktualizowany.
Stosując podejście z dołu do góry, przyjmuje się założenie, że menedżerowie firmy najlepiej znają jej potrzeby personalne. Dane zebrane od kierowników podlegają stopniowej agregacji a także bierze się pod uwagę dane statystyczne.
Analiza statystyczna polega na korzystaniu z danych z przeszłości i traktowaniu ich jako danych wyjściowych do prognozy. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz