Analiza finansowa i wskaźnikowa przedsiębiorstw - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 329
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza finansowa i wskaźnikowa przedsiębiorstw - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Analiza finansowa i wskaźnikowa przedsiębiorstwa
Analiza finansowa - podstawą są sprawozdania finansowe: 1. Bilans (pokazuje stan majątku i źródła finansowania - pasywa i aktywa) 2. Rachunek zysków i start (pokazuje w ujęciu księgowym zmiany poszczególnych elementów, tzn przychodów i kosztów, składających się na łączny zysk lub stratę) 3. Rachunek przepływów pieniężnych - Cash flow (pokazuje faktyczne przepływy gotówki w przedsiębiorstwie. Przepływ gotówki to ilość pieniędzy netto faktycznie uzyskana w danym okresie.)
Analiza wskaźnikowa - podstawa do oceny efektywności finansowej firmy. Należy dobrać odpowiednią liczbę wskaźników. Wskaźniki zyskowności - służą ocenie zyskowności sprzedaży, majątki i wykorzystania obcych kapitałów. Zyskowność sprzedaży = zysk netto/sprzedaż netto, Zyskowność majątku = zysk netto / ogółem majątek (aktywa) Zyskowność kapitałów własnych = zysk netto/ kapitały własne, Dźwignia finansowa = zyskowność własnych kapitałów - skorygowana zyskowność majątku (efektywność wykorzystania obcych kapitałów)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz