Analiza finansowa- ćwiczenia 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza finansowa- ćwiczenia 4 - strona 1 Analiza finansowa- ćwiczenia 4 - strona 2

Fragment notatki:

Ćwiczenia 4
Zadanie 6  
X
X
Y
Y
 
r u
r b
r u
r b
Zobowiązania długoterminowe
5852
10326
10871
49694
Zobowiązania krótkoterminowe
18194
26788
279049
262225
kapitał własny
117145
116380
391799
390617
zysk netto
10436,85
2969,46
981,72
-107
amortyzacja
6427
8676
24270
32764
środki finansowe
2882
2243
365
4980
Rata kapitałowa
0
2400
0
4000
odsetki
2430
3486
47936
39676
Wskaźnik zadłużenia
0,21
0,32
0,74
0,80
Wskaźnik samofinansowania
4,87
3,14
1,35
1,25
Wskaźnik zdolności pewności kredytowej
0,80
0,33
0,09
0,11
Wskaźnik obsługi długu
6,94
1,98
0,53
0,75
Rent. Kapitałów własnych
8,91%
2,55%
0,25%
-0,03%
Przedsiębiorstwo X
Widać wzrost zadłużenia przy spadku samofinansowania, ale występuje wysoki poziom kapitałów własnych. Mimo spadku zdolności pewności kredytowej o ponad połowę i wysokiego spadku zysku netto przedsiębiorstwo jest w stanie w roku bieżącym pokryć zarówno raty kapitałowe jak i odsetki. Jednak dalsze zadłużanie się nie wydaje się korzystne w przypadku dalszego spadku zysku netto. Jeśli by się dobrało jakiś kapitał obcy, a spadałby zysk netto to nas nie będzie stać na spłatę raty. Rentowność kapitałów własnych zmniejszyły się, co świadczy, że kapitały własne pozwalają na wygenerowanie niższego zysku.
W badanym przedsiębiorstwie nastąpił wzrost sprzedaży, przy spadku kapitałów własnych, które zostały nieefektywnie wykorzystane w przedsiębiorstwie Przedsiębiorstwo Y W przedsiębiorstwie znacznie wzrosły zobowiązania długoterminowe. Wzięcie kredytu długoterminowego doprowadziło do wzrostu amortyzacji, co jest pozytywnym zjawiskiem. Firma generuje starty więc nie ma mowy o większym zadłużaniu się. Kapitał własny jest na tym samy poziomie, natomiast kapitały obce wzrosły ponad 4 krotnie, być może przedsiębiorstwo chce uzyskać efekt dźwigni finansowej. Widać wzrost zadłużenia przy niewielkim spadku samofinansowania.


(…)

… zadłużaniu się. Kapitał własny jest na tym samy poziomie, natomiast kapitały obce wzrosły ponad 4 krotnie, być może przedsiębiorstwo chce uzyskać efekt dźwigni finansowej. Widać wzrost zadłużenia przy niewielkim spadku samofinansowania.
Rentowność kapitałów własnych zmniejszyły się, co świadczy, że kapitały własne pozwalają na wygenerowanie niższego zysku.
Zadłużenie podmiotu gospodarczego w głównej mierze jest oceniane przez pryzmat struktury kapitałów ( pryzmat przez ryzyko finansowe, pryzmat efektu dźwigni finansowej) jeśli mówi się o zadłużeniu to tylko strukturę kapitału, nie oceniać ryzyka finansowego. Wskaźnik struktury kapitału(wskaźnik samofinansowania):
Wskaźnik zadłużenia
Wskaźnik zdolności pewności kredytowej
Z kapitału obcego odejmuje się inwestycje krótkoterminowe
jeśli są zobowiązania w formie…
… 870
111 440
Zapasy
29 970
39 195
28 500
Należności krótkoterminowe
82 600
63 505
82 415
Inwestycje krótkoterminowe
2 895
830
215
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
75
340
310
Aktywa razem
129 760
143 185
163 265
 
 
 
2007
2008
2009
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
23 800
23 505
31 295
Zysk (strata) netto
700
2 170
6 785
ZOBOWIAZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA
105 960
119 680
131 970
Rezerwy…
… finansowej. Wskaźnik bieżącej płynności oraz wskaźnik szybki potwierdzają pogarszającą się płynność przedsiębiorstwa, ma na to wpływ zbyt małe zasoby gotówki oraz należności krótkoterminowe które jako aktywa obrotowe nie wystarczają na spłatę zobowiązań bieżących. Potwierdzeniem tej teorii jest cykl konwersji gotówki który wskazuje wartość ujemną. Największy wpływ ma na to cykl zobowiązań który znacznie…
… zmniejszył się co w ujęciu produkcyjnym przy spadających przychodach ze sprzedaży, może wskazywać na wyeliminowanie kosztów, które są potrzebne do wzrostu sprzedaży np. powinno zwiększyć się koszty jakości wynagradzając kontrahentom niepewność ze strony płynności. Podsumowując na samym końcu należy zwrócić uwagę że pomimo złych wartości większości wskaźników, rentowność kapitału własnego wzrosła, co oznacza…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz