Akty normatywne rządu-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1540
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Akty normatywne rządu-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Akty normatywne rządu.
Radzie Ministrów podlega rozległy system organizacyjny administracji rządowej, może ona - wydając uchwały - ustanawiać regulacje normatywne wiążące dla organów i jednostek wchodzących do tego systemu. Uchwały normatywne Rady Ministrów nie stanowią źródła powszechnie obowiązującego prawa i wobec tego:
muszą pozostawać w zgodzie z ustawami i rozporządzeniami, a tym samym muszą szanować ustawowo wyznaczony zakres zadań i kompetencji poszczególnych organów wchodzących w skład systemu administracji rządowej,
nie mogą być adresowane do organów pozostałych poza systemem administracji rządowej (a więc np. do organów samorządu terytorialnego), a w każdym razie - nie mogą rodzić po ich stronie obowiązku wykonania, nie mogą one samoistnie tworzyć obowiązków czy uprawnień obywateli (osób prawnych czy innych podmiotów podobnych), a w szczególności nie mogą stanowić podstawy decyzji wydawanych w postępowaniu administracyjnym.
Uchwały normatywne Rady Ministrów podlegają kontroli sadowej, której dotyczy zgodności (materialnej i kompetencyjnej) przyjmowanych unormowań z ustawami i innymi aktami powszechnie obowiązującego prawa. Trybunał Konstytucyjny może orzekać o generalnym uchwaleniu takich aktów, wszystkie sądy mogą odmawiać ich zastosowania przy rozpatrywaniu konkretnych spraw, a sądy administracyjne mogą uznawać nieważność aktów i decyzji wydawanych na podstawie takich aktów.
Wydają również rozporządzenia - poszczególni ministrowie, a prezes RM zarządzenia . ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz