Akty nadzoru-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Akty nadzoru-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

6. Akty nadzoru.
1. Rozstrzygnięcia nadzorcze, np.: a. stwierdzenie przez wojewodę nieważności uchwały gminy
b. rozwiązanie przez Prezesa Rady Ministrów organu wykonawczego jednostek samorządu terytorialnego w związku z powtarzającym się notorycznym niewykonywaniem zadań przez taki organ i braki nadziei na poprawę tej sytuacji
c. ustalenie budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez Izbę Podatkową w przypadku nie ustalenia go przez organ stanowiący takiej jednostki do 31 marca roku budżetowego
2. Akty podejmowane w toku postępowania nadzorczego, np.:
a. wstrzymanie wykonania przez wojewodę uchwały jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o jej unieważnienie
3. Czynności o charakterze prewencyjnym, np.: a. wezwanie przez wojewodę który dopuszcza się notorycznego naruszania przepisów konstytucji lub ustaw do zaniechania takich naruszeń
b. wezwanie przez wojewodę Rady powiatu do podjęcia niezbędnych kroków dyscyplinarnych wobec Zarządu Powiatu jeżeli dopuszcza się on notorycznego naruszania przepisów Konstytucji czy ustaw.
4. Akty współdziałania innych organów z organami samorządu terytorialnego polegające na zajęciu stanowiska w sprawie rozstrzygnięcia organu samorządu terytorialnego jeżeli od zajęcia takiego stanowiska prawo uzależnia ważność rozstrzygnięcia organu samorządu.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz