Aerotriangulacja - omówienie sprawozdania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1771
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Aerotriangulacja - omówienie sprawozdania - strona 1 Aerotriangulacja - omówienie sprawozdania - strona 2 Aerotriangulacja - omówienie sprawozdania - strona 3

Fragment notatki:

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Kierunek Geodezja i Kartografia
Rok akademicki 2011/2012
Semestr: zimowy
ĆWICZENIE 1
Temat: Aerotriangulacja.
Rok I mgr
Grupa 5
SPRAWOZDANIE
Temat: Aerotriangulacja.
Aerotriangulacja to kameralne zagęszczenie osnowy fotogrametrycznej połączone
z wyznaczeniem orientacji zewnętrznej każdego zdjęcia.
Aerotriangulacja cyfrowa wykorzystuje korelację obrazów czyli automatyczne odnajdywanie
na zdjęciu fragmentów, które mają największy stopień podobieństwa do przyjętego wzorca.
Obecnie stosowane metody aerotriangulacji cyfrowej:
 metoda półautomatyczna - operator interaktywnie wybiera jeden punkt wiążący w
pobliżu nominalnego położenia w pasie pokrycia podłużnego lub poprzecznego zdjęć
lotniczych. Punkt ten transferowany jest metodą korelacji obrazów na wszystkie
zdjęcia, na których występuje,
 metoda automatyczna - punkty wiążące są automatycznie wybierane, transferowane i
mierzone na wszystkich zdjęciach, na których występują. Pomiar odbywa się nie w
jednym punkcie, ale w grupie punktów znajdujących się w tych rejonach.
Celem aerotriangulacji jest dostarczenie współrzędnych fotopunktów potrzebnych do
orientacji bezwzględnej każdego modelu lub orientacji zewnętrznej zdjęć dla potrzeb
tworzenia ortofotomapy.
Etapy aerotriangulacji:
1. Projekt aerotriangulacji.
2. Bezpośredni pomiar współrzędnych fotopunktów.
3. Inicjacja projektu na stacji fotogrametrycznej:
- zakres obszarowy, pokrycie podłużne/poprzeczne, liczba szeregów, ścieżki dostępu
do zdjęć,
- wprowadzenie danych z metryki kamery,
- deklaracja dokładności fotopunktów i pomiaru na zdjęciach.
4. Pomiar znaczków tłowych i pkt. osnowy fotogrametrycznej na zdjęciach.
5. Obliczenie współrzędnych tłowych pomierzonych punktów (orientacja
wewnętrzna).
6. Obliczenie elementów orientacji wzajemnej.
7. Wyrównanie aerotriangulacji.
PROTOCOL OF BLOCK
CONSTRUTIONC:\Delta\Users\MSD_Sadowski\BlockMSG\sadowski0.kmp
in Catalogue of ground points
Number of models in block
7
6
number of points on models
73
are frequentative among them
73
Number of terrain control points
0
Number of equalizations of model links
44
Model conjunction in mode of search for rough mistakes
Average deviation in meters of model conjunction:
at link points
0.04
at ground points
0.08
Total number of control points
plan
elevation
0
0
Average deviation in meters at the control points
in plan
0.000
in elevation
0.000
PROTOCOL OF BLOCK ADJUSTMENT
In catalogue of ground points
C:\Delta\Users\MSD_Sadowski\BlockMSG\sadowski0.kmp
7
Total amount of scenes on images
122
Total amount of images in block
9
Number of terrain ground points
plan-hight:
7
plan:
0
hight:
0
Number of difined terrain points :
27
Number of the equations in the block
244
Number of surplus measurements in block
109
Conjunction of models by Laplas
The adjustment performed with elemination of biases
Parameters of systematic errors
1 0
0.00000
2 0
0.00000
3 ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz