Administracja systemem - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja systemem - omówienie - strona 1 Administracja systemem - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Administracja systemem Wprowadzenie Moduł do administracji systemem ISOF pozwala na wprowadzenie danych ogólnych związanych z organizacją, funkcjonowaniem oraz działaniem systemu dla danej firmy. Umożliwia określenie struktury organizacyjnej firmy, definicję użytkowników i zarządzanie uprawnieniami.
Funkcjonalność Wszystkie funkcje administracyjne związane z przygotowaniem systemu do pracy (parametryzacją systemu) oraz jego eksploatacją zostały pogrupowane funkcjonalnie, umożliwiając łatwe zarządzanie systemem.
Funkcje do zarządzania użytkownikami i grupami umożliwiają zarejestrowanie, modyfikację lub wycofanie użytkownika systemu. Pozwalają na wprowadzenie wszystkich danych użytkownika, nadanie uprawnień, przyporządkowanie do jednostek organizacyjnych firmy. Możliwe jest również definiowanie grup użytkowników oraz nadawanie grupom określonych uprawnień.
Dostępne są również raporty pokazujące jakie uprawnienia posiadają użytkownicy oraz w ramach jakich modułów i funkcji.
Jednostki, magazyny i kasy W pierwszej kolejności definiowana jest struktura organizacyjna firmy. Struktura ta może być drzewiasta, tzn. zdefiniować można kilka poziomów organizacyjnych firmy, tzw. jednostek organizacyjnych. W ramach jednostek definiowane są kasy oraz magazyny wraz z podstawowymi danymi.
Aby skorzystać z funkcji magazynowych, należy w pierwszej kolejności zdefiniować magazyny używane w firmie w ramach jednostek organizacyjnych oraz określić opcje pracy z magazynami. Funkcje administracyjne pozwalają ustawić następujące parametry wykorzystywane w pracy magazynu: nazwy cen używane w systemie (np. hurtowa, detaliczna, specjalna), stawki VAT, uprawnienia dostępu do poszczególnych magazynów - każdy użytkownik operujący na danych związanych z jednym z magazynów musi być zarejestrowany i mieć nadane uprawnienia dostępu do funkcji obsługujących wybrane magazyny. Ustalić można również zakres danych pokazywanych na poszczególnych dokumentach i zestawieniach magazynowych. Możliwe jest także określenie struktury rozmieszczenia towarów w magazynie.
Dane firmy i właścicieli Dane firmy oraz właścicieli są definiowane w ramach funkcji administracji systemu. Dane te są pobierane automatycznie do dokumentów wystawianych w systemie (m.in. sprzedaż, zakupy i inne) oraz do deklaracji podatkowych i różnych zestawień.
Słowniki i parametry systemowe Funkcjonalność pozwala na definicję elementów licznych słowników wykorzystywanych w różnych modułach systemu ISOF. Dostępna jest również funkcjonalność pozwalająca na definicję różnych parametrów systemowych sterujących pracą systemu i wpływających na jego działanie.
Można również ustalić typy dokumentów używanych w systemie oraz skonfigurować wydruki wszystkich dokumentów oraz wielu zestawień i wydruków.


(…)

… telefonicznego, oraz raportowanie danych kontrahentów w zakresie poprawności zdefiniowanych dla nich numerów telefonicznych. Poprawność danych w bazie oznacza prawidłowe rozpoznawanie kontrahentów przez funkcję odbierającą połączenia telefoniczne.
Administracja DMS
Administracja DMS zawiera funkcje związane z definiowaniem danych i raportowaniem uprawnień do modułu DMS. Można tu zbudować klasyfikację dziesiętną…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz