Zwyczaje i uzanse dotyczące ilości towarów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zwyczaje i uzanse dotyczące ilości towarów - strona 1 Zwyczaje i uzanse dotyczące ilości towarów - strona 2

Fragment notatki:

  Zwyczaje i uzanse dotyczące ilości towarów       • Ilość towaru jest jednym z podstawowych elementów kontraktu .   •Można ją określać  w różnych miarach wagi i objętości  oraz  w miarach  przestrzennych i sztukach .   •W handlu morskim kupcy posługują się  systemem metrycznym oraz  anglosaskim , które często należy jeden na drugi przeliczać.         Handel towarami masowymi – określanie ilości towarów   •W kontrakcie dotyczącym handlu towarami masowymi  określa się ilość  towaru tylko w przybliżeniu , gdyż dokładne określenie ilości mogłoby  powodować istotne trudności przy dostawie towaru.   •Nawet przy ustalaniu ilości w sposób ścisły przewiduje się jednocześnie  możliwość dostarczenia przez eksportera ilości mniejszej lub większej, niż  to wynika z określenia w kontrakcie.         Odchylenia ilościowe   •Dopuszczalne odchylenia ilościowe można określić w kontrakcie przez  zamieszczenie w nim słowa „ około ” lub „ circa ” (about).   •Znaczenie tego terminu wyjaśnia się zwykle w samym kontrakcie, jeżeli  inne zwyczaje lub uzanse handlowe nie określają go w sposób ogólnie  przyjęty.   • W handlu maszynami , urządzeniami oraz dobrami konsumpcyjnymi  trwałego użytku  nie są dopuszczane odchylenia ilościowe , z wyjątkiem  przypadków, kiedy kontrakt to wyraźnie przewiduje.       Bonifikaty (refrakcje)   •Bonifikaty zwyczajowo przyznawane z tytułu ubytków naturalnych lub  zmian stanu towarów noszą różne nazwy:   – calo  lub  decalo  (bonifikata z tytułu wysychania lub kurczenia się towaru);   – fusti  (bonifikata z tytułu zanieczyszczeń towaru obcymi ciałami);   – leakage  (bonifikata z tytułu wycieku płynu przez opakowanie );   – decort  (bonifikata za gorszy gatunek lub w przypadku tekstyliów – za brak  pełnej miary w sztuce materiału)   –oraz  besemschon  (bonifikata z tytułu ubytków związanych z przyleganiem  lepkiego towaru do opakowania).       ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz