Związki azotu-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Związki azotu-opracowanie - strona 1 Związki azotu-opracowanie - strona 2 Związki azotu-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Związki azotu
pod wyższym ciśnieniem rozpuszcza się w tkankach, powinowactwo do tkanek lipofilnych.
do układu nerwowego, gdy ciśnienie wewnętrzne jest wyższe niż atmosferyczne: nurkowie, dla osób pracuj ących pod wodą.
Objawy zatrucia:
4 atmosfery:
euforia;
skłonność do śmiechu i gadulstwa;
zwolniona reakcja na bodźce wzrokowe, słuchowe, węchowe;
osłabienie czynności umysłowej.
atmosfer:
zaburzenia koordynacji ruchowej;
ograniczona świadomość.
10 atmosfer:
utrata przytomności;
śpiączka.
W przypadku dekompresji - za szybko - N zaczyna się wydzielać w postaci pęcherzyków - zatory w mózgu i rdzeniu kręgowym. Zespół choroby Kesonowa - zaburzenia w krążeniu, oddychaniu, porażenia.
Tlenki azotu TNO, NO^l
Źródła antropogenne:
procesy spalania w wysokich temperaturach, np. elektrodzie;
spaliny samochodowe;
synteza chemiczna;
spawanie.
Naturalne:
wybuchy wulkanów;
wyładowania elektryczne;
działalność bakterii.
Toksyczność:
Ostry zapach, wchłaniają się drogami oddechowymi, maj ą działanie żrące i drażniące.
Zatrucie tlenkami azotu:
ostre:
duszność;
wymioty;
sinica;
utrata przytomności;
ostra niewydolność krążenia.
przewlekłe:
zapalenie błony śluzowej układu oddechowego;
podrażnienie spojówek;
owrzodzenie jamy ustnej;
uszkodzenie zębów;
spadek ciśnienia krwi.
Żółte zabarwienie włosów i skóry - reakcja kwasoproteinowa - NO3" i białko.
Szczególnie narażeni są górnicy i osoby pracujące w tunelach.
Azotany i azotyny
są produktem rozkładu substancji ziemskiej;
wchodzą w skład pokładów skorupy ziemskiej;
azotyny, które tworzą się w produkcji biologicznej, utlenianie amoniaku, redukcja azotanów;
wzrost stężenia w wodach powierzchniowych;
wzmożone stosowanie nawozów mineralnych;
źródłem azotynów są ścieki i odpady (z ferm hodowlanych, tylko 10% stosuje się do upraw, reszta zanieczyszcza środowisko);
odpady płynne
głównym źródłem azotanów są artykuły spożywcze i woda pitna (dużo w studniach);
po dostaniu się azotanów do przewodu pokarmowego, przemieniaj ą się w azotyny, tlenki, amoniak hydroksyaminy;
po 8h 80-90% wydala się z ustroju;
w artykułach spożywczych: różowe wędliny, nowalijki;


(…)

…;
po 8h 80-90% wydala się z ustroju;
w artykułach spożywczych: różowe wędliny, nowalijki;
azotany mogą tworzyć nitrozoaminy - niebezpieczne działanie kancerogenne;
ludzie dorośli są bezpieczni, grupą narażona są niemowlęta.
AZOTANY redukują do AZOTYNÓW
utl. Fe - methenaglobinemia;
sinica;
osłabienie;
zaburzenia oddechu
zaburzenia pracy serca;
zgon powyżej 50% MtHb
Wrażliwość niemowląt na -NO2 -NO3 niższa kwasowość soku żołądkowego;
podatność Hb płodowej na przemianę MtHb;
niewydolny układ enzymatyczny, rozkładający MtHb;
większe pobranie płynów u noworodków.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz