Źródła obowiązków dotyczących bhp-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła obowiązków dotyczących bhp-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Źródła obowiązków dotyczących bhp.
Podstawowymi źródłami obowiązków dotyczących bhp są: Konstytucja RP art. 70, ust.2., oraz DZ. U 1976r nr 7, poz 36 z późniejszymi zmianami.
Problematyka bezpieczeństwa i higieny pracy była regulowana do 1954 r. głównie rozporządzeniami, wydawanymi na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16.3.1928 r. o bezpieczeństwie i higienie racy oraz rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16.2.1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli. W latach 1954-1965 rozporządzenia, które zawierają przepisy o charakterze ogólnym, były wydawane jako, rozporządzenia Rady Ministrów.
Z najważniejszych aktów prawnych należy wymienić przede wszystkim rozporządzenie ministrów pracy i opieki społecznej, zdrowia, administracji publicznej z Dnia 6.11.1946 r. o ogólnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny prący oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.8.1959 r. w spranie ogólnych warunków higieniczno-sanitarny w nowo budowanych lub przebudowywanych zakładach przemysłowych . Pierwsze ustawowe uregulowanie problem bhp w Polsce nastąpiło w 1965 r. w wyniku uchwalenia ustawy z dnia 30.3.1965 r. o bezpieczeństwie i higienie pracy . Była to jedna z pierwszych ustaw w Europie, która regulowała tą problematykę. W wyniku prac nad kodyfikacją polskiego prawa pracy, w dniu 26.6.1974 r. został uchwalony - Kodeks pracy. Z niewielkimi zmianami ustawa z dnia 30.3.1965 r. została przeniesiona do kodeksu pracy, w którym utworzono dział X poświęcony bezpieczeństwu i higienie pracy. Realizując w praktyce konstytucyjne prawa obywateli utworzono w kodeksie pracy oddzielne działy dotyczące ochrony pracy kobiet (dział VIII) i ochrony pracy młodocianych (dział IX). Wprowadzona w dniu 2.6.1996 r. ustawy kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw dostosowała poszczególne przepisy kodeksu do warunków gospodarki. W sprawach dotyczących bezpieczeństwa higieny pracy chodziło przede wszystkim uwzględnienie wymagań określonych w konwencji MOP nr. 155 dotyczącej bezpieczeństwa, zdrowia pracowników i środowiska pracy. Dotyczą: - ochrony pracowników przed zagrożeniami zawodowymi w środowisku pracy spowodowanymi zanieczyszczeniem powietrz, hałasem i wibracją, bezpieczeństwa pracy przy używaniu substancji chemicznych w pracy, zapobiegania i kontroli ryzyka zawodowego spowodowanego przez substancje i czynniki rakotwórcze, bezpieczeństwa w stosowaniu azbestu, bezpieczeństwa i zdrowia w budownictwie, nr 167 - służb medycyny pracy, nr 161.
Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bhp.
Podstawowe obowiązki pracodawcy określone są w art. 94 kodeksu pracy pkt. 4.
Do obowiązków pracodawcy należy obowiązek dotyczący zapewnienia bezpiecznych higienicznych warunków pracy oraz prowadzenia systematycznego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi pracodawca. Wartością podlegającą ochronie jest zdrowie i życie pracownika. Obowiązek ten powinien być realizowany przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. To, czy dany pracodawca w określonych warunkach wykorzystał w sposób odpowiedni osiągnięcia nauki podlega indywidualnej ocenie właściwych organów nadzoru. np. Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub sądu w toku postępowania sądowego.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz