Źródła kapitałów własnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła kapitałów własnych - strona 1 Źródła kapitałów własnych - strona 2

Fragment notatki:

Źródła kapitałów własnych
Uzupełnienie kapitałów własnych może być zrealizowane z następujących źródeł:
pozostawienie do dyspozycji przedsiębiorstwa części wygospodarowanych w niej zysków (reinwestowanie zysku),
wniesienie przez właścicieli nowych wkładów (nowa emisja akcji)
zmiana części zobowiązań spółki na udziały (akcje), obejmowane przez właścicieli,
dopuszczenie do udziału w firmie kapitału oferowanego przez fundusze wysokiego ryzyka (venture capital).
Zysk przedsiębiorstwa stanowi nadwyżkę sumy przychodów ze sprzedaży produktów i usług oraz z innych tytułów nad wydatkami poniesionymi dla osiągnięcia tych przychodów. Wielkość zysku zależy od wielu czynników, a przede wszystkim od przychodów i kosztów kształtujących wydatki przedsiębiorstwa. Wielkość przychodów kolei jest uwarunkowana cenami sprzedaży i ilością produktów lub usług oraz możliwością zbytu wytworzonych produktów czy świadczonych usług.
Rzadkim zjawiskiem jest jednak przeznaczanie zysku firmy na powiększenie kapitału zakładowego, ponieważ rodzi to konieczność zapłacenia podatku analogicznie, jak podczas wypłaty dywidendy akcjonariuszom. Natomiast zysk pozostawiony do dyspozycji spółki lub niepodzielony nie podlega opodatkowaniu.
Wniesienie przez właścicieli nowych wkładów ma szanse powodzenia w sytuacji, kiedy wyniki działalności spółki były satysfakcjonujące, a przedłożone plany rozwoju firmy uzasadniają realistyczną szansę dalszego wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Znacznie trudniej przychodzi pozyskanie dodatkowych wkładów kapitałowych od właścicieli w celu przezwyciężenia rysującej się niewypłacalności firmy zwłaszcza, kiedy towarzyszą temu straty. Wówczas przekonywanie udziałowców o konieczności zwiększenia ich wkładów musi być poparte wiarygodnym planem wskazującym na możliwość poprawy kondycji przedsiębiorstwa, a tym samym uniknięcie strat na zainwestowanych do tej pory środkach.
Zmiana części zobowiązań spółki na udziały (akcje), obejmowane przez właścicieli może wystąpić, jeśli firma nie jest w stanie podołać spłacie zobowiązań, ale dzięki przekształceniu części z nich na udziały istnieje realna szansa na przywrócenie firmie warunków opłacalności prowadzenia działalności. Wierzyciele mogą wówczas liczyć na odsprzedaż posiadanych udziałów, co pozwoli im odzyskać wierzytelności, które w razie upadłości dłużnika musiałyby zostać wpisane w straty.
Dopuszczenie do udziału w firmie kapitału oferowanego przez fundusze wysokiego ryzyka (venture capital) jest uwarunkowane tym, czy przedstawiciele takich funduszy mają podstawy do oczekiwania poprawy wiarygodności płatniczej i wzrostu firmy, w której udziały inwestują. Dzieje się tak, ponieważ fundusze te zajmują się lokowaniem środków w firmach nowo powstałych lub w ciężkiej sytuacji finansowej (o dużym ryzyku działalności) w nadziei na uzyskanie wysokiej stopy zwrotu, przekraczającej kilkakrotnie stopę rynkową. Ich celem jest odsprzedaż posiadanych udziałów w momencie, gdy wartość spółki osiągnie znaczący wzrost. Nowy współwłaściciel nie ogranicza się jednak tylko do zasilenia kapitałowego firmy. Uczestniczy również w zarządzaniu nią. Ponadto, istnieje zagrożenie, że wycofując się z inwestycji, fundusz venture capital odsprzedaje swoje znaczące udziały inwestorowi strategicznemu, który przejmuje kontrolę nad spółką.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz