Znaczenie społeczne i polityczne partii politycznych i grup interesu-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Znaczenie społeczne i polityczne partii politycznych i grup interesu-opracowanie - strona 1 Znaczenie społeczne i polityczne partii politycznych i grup interesu-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Znaczenie społeczne i polityczne partii politycznych i grup interesu ( + Polska jw.). Partii nie powołuje się aby wpływała tylko, żeby tą władzę miała. To jest zasadnicza różnica bo wpływ na władzę mogą wywierać rożne podmioty nawet mogą one nie mieć politycznego charakteru. Mogą to być grupy interesu, związki zawodowe rożnego rodzaju inne organizacje, które np. wpływają na kształt rozstrzygnięć prawnych. Wykonywanie władzy musi być zorganizowane. Ale żeby władzę wykonywać to trzeba mieć poparcie od dołu. Takie poparcie właśnie dają tzw. grupy interesów. Relacja pomiędzy grupami interesów a partiami może być rożna. Ale powiązania są i to bardzo istotne. Grupy interesów realizują te interesy poprzez wpływanie na decyzje. One chronią interesy swych członków. Same we władzy nie uczestniczą. Im jest potrzebny podmiot, np. partia, która w tej władzy będzie uczestniczyć i będzie chronić interesów takiego podmiotu albo będzie kładła bezpośredni nacisk na ośrodek decyzyjny rożnych szczebli. Organizacje mają charakter ogólnokrajowy, ogólnopaństwowy mogą być lokalne, regionalne. To jest cały skomplikowany system grup interesów, które oddziałują na ośrodki decyzyjne względnie mogą oddziaływać na partie chcąc uzyskać decyzje o określonej treści dot. to grup interesów o charakterze ekonomicznym, bo to jest grupa podstawowa. Partie polityczne to organizacje, które dążą do zdobycia i utrzymania władzy. Natomiast grupy interesu są powoływane i działają w celu realizacji interesów grupowych. Grupy interesu nie dążą do zdobycia władzy. Grupy interesu mogą działać na wszystkich szczeblach władzy: centralnej, lokalnej, regionalnej. Dla społeczeństwa taka relacja miedzy partiami a grupami interesu ma olbrzymie znaczenie, bowiem poprzez wybory powszechne wyborcy pokazują partii swoje potrzeby, swoje oczekiwania, swoje możliwości. Ponadto partie kształtują świadomość, ale także pozyskują informacje tej drugiej strony. W relacji tych dwóch podmiotów kształtuje się władza. Straty, które ponieśliśmy z powodu 50 lat Polski Ludowej są widoczne. Jest to przede wszystkim niechęć do udziału w życiu publicznym nie tylko wywołana przez tamtą epokę, ale i nieznajomość wzorców, brak nawyków do wspólnotowego działania a partia to działanie wspólne i cały szereg innych konsekwencji. Niestety w Polsce Konstytucja nie dostrzega w Art. 11 ust. 1 właściwego znaczenia partii. Sprowadza ją tylko do oddziaływania, wpływu na kształt polityki państwa, a nie na bezpośrednim dążeniu do władzy. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz