Zmiana w organizacji-aspekty teoretyczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zmiana w organizacji-aspekty teoretyczne - strona 1 Zmiana w organizacji-aspekty teoretyczne - strona 2

Fragment notatki:

ZMIANA W ORGANIZACJI- ASPEKTY TEORETYCZNE 26 05 09
Zmiana - zjawisko polegające na przekształcaniu istniejącego stanu rzeczy. Mogą być zmiany na lepsze i na gorsze zmiana - przekształcenie istniejącego układu przedsiębiorstwa według ustalonych procedur, przewidujące równocześnie rezultaty tego przekształcenia ukierunkowane przez celowość działań organizacji.
Zmiana - każda istotna modyfikacja jakiejś części organizacji. Kiedy można mówić o zmianach? Zmiany muszą być postrzeżone. Zakłada to intencjonowanie tego, co nowe i inne.
Zmiany muszą mieć charakter empiryczny. Zakłada się konieczność udowodnienia, że coś się zmieniło. Chodzi tu o tzw. zmiany prze duże „Z”, ale nie zmiany kosmetyczne.
Zmiany, które nie dotykają charakteru organizacji są powierzchowne. Charakter organizacji zakorzeniony jest w strukturze organizacji dlatego jej przekształcenie jest szczególnie istotne rodzaje zmian: kryterium celu ich przeprowadzania: zachowawcze (mają na celu utrzymanie obecnego stanu rzeczy- nie obniżenie obecnej sprawności)
rozwojowe (mają na celu podwyższeni sprawności organizacji)
Kryterium skali zmian organizacji: usprawnienia organizacyjne (są ograniczone ale wprowadzane często)
reorganizację (zmiany o charakterze skokowym, mają duży wpływ na funkcjonowanie organizacji)
Kryterium planowości zmian: zmiana planowa
zmiana dostosowawcza (wymuszona przez nieprzewidzianą sytuację) Kryterium źródła zmiany: zmiana dobrowolna
zmiana narzucona Kryterium nowatorstwa zmiana innowacyjna
zmiana adaptacyjna Kryterium tempa i skali zmiany ewolucyjne
zmiany rewolucyjne
Rodzaje zmian skoro przekształcenia w ramach organizacji dotyczą wielu obszarów funkcjonowania, to w związku z tym możemy wyróżnić zmiany:
psychologiczne
kulturalne
socjologiczne
ekonomiczne
technologiczne
Adaptacja spontaniczna- rzut na głęboką wodę
Adaptacja zorganizowana Obszary zmian w organizacji Podstawowe obszary zmian
Najbardziej prawdopodobne zmiany
Ludzie
Sposób myślenia, postawy i wartości, posiadane umiejętności i zdolności, osiągane wyniki i zaangażowanie w pracę
Strategie
Cele strategiczne, strategia funkcjonalna, fuzje lub wspólne przedsięwzięcia, umiędzynarodowienie
Struktura Projektowanie stanowisk pracy, stosunki podległości, rozkład władzy, mechanizmy koordynacji, struktura w przekroju linia- sztab, ogólny projekt, kultura zarządzania zasobami ludzkimi
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz