Zmechanizowane roboty drogowe - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 4165
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zmechanizowane roboty drogowe - wykłady - strona 1 Zmechanizowane roboty drogowe - wykłady - strona 2 Zmechanizowane roboty drogowe - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Zmechanizowane roboty drogowe: Sem.6 : wykłady
ZMECHANIZOWANE ROBOTY DROGOWE
I. WSTĘP
Dyscyplina technologia i organizacja budownictwa drogowego traktuje o podstawach naukowych metod realizacji procesów występujących przy wznoszeniu budowli drogowych.
Metoda realizacji to zarówno sposób wykonywania jak i organizacja przebiegu procesu produkcji. Technologia zmechanizowanych robót to nauka o metodach wykonywania różnych procesów budowlanych przy zastosowaniu konkretnych maszyn i urządzeń.
Planowanie i organizacja zajmuje się powiązaniem przyjętej technologii i mechanizacji w harmonijną całość w czasie i przestrzeni, w tym poszczególne elementy to:
organizacja poszczególnych stanowisk roboczych, dobór i organizacja pracy maszyn i sprzętu pomocniczego,
dobór i organizacja pracy zespołów roboczych, przy czym technologia robót zawiera już w sobie elementy organizacji tych robót, czyli technologia i organizacja wzajemnie się warunkują.
Postęp techniczny (wprowadzenie nowych maszyn) pociąga za sobą zmiany w technologii, a tym samym w organizacji. Zmiany te najczęściej wiążą się z rachunkiem ekonomicznym, a to wszystko daje postęp techniczny. Na postęp techniczny składają się czynniki:
- techniczny i technologiczny
- organizacyjny
- ekonomiczny
Przez organizację budownictwa drogowego rozumiemy organizację działalności inwestycyjnej i produkcyjnej zapewniającej:
- warunki do realizacji inwestycji
- sprawną realizację inwestycji.
Dynamiczny rozwój budownictwa drogowego, zakładany i konieczny, wymaga przede wszystkim racjonalnego, kompleksowego opartego na rachunku ekonomicznym działania. Czyli, inżynier zajmujący się zagadnieniami technologii i organizacji powinien być zorientowany w zagadnieniach techniki i technologii (przy dynamicznym rozwoju postępu technicznego), ale również w dziedzinie organizacji i ekonomii.
Technologia produkcji budowlanej
Nauka o procesach wytwarzania materiałów i wyrobów (półfabrykaty, prefabrykaty) oraz o ich wbudowaniu w budowlę.
Każdy proces budowlany ma swoją technologię. Poziom technologii zależy od możliwości zastosowania odpowiednich maszyn, środków transportu i narzędzi do wykonania poszczególnych elementów.
Zastosowanie nowoczesnej technologii przy wprowadzaniu kompleksowej mechanizacji jest zagadnieniem skomplikowanym, szczególnie w warunkach budownictwa drogowego-liniowego. Specyfiką robót drogowych jest ich rozciągnięcie na długim i wąskim odcinku:
zmienność warunków gruntowych → (różne maszyny) → różne rozwiązania konstrukcji → różne technologie.
Budownictwo drogowe - kierunki:
nowe trasy
modernizacja i naprawa
obiekty inżynierskie


(…)

…, wywrotki, specjalne, ciągniki, kolejki, przyczepy.
2. Maszyny do robót ziemnych: do robót przygotowawczych: usuwanie zadrzewienia, spulchnianie gruntu.
do wykonania torowiska drogowego: spycharki, zgarniarki, koparki.
do profilowania i kopania rowów: równiarki, maszyny do rowów otwartych
3. Maszyny do zagęszczania gruntów i nawierzchni:
walce: ciągnione, samobieżne w tym: stalowe, wibracyjne, pneumatyki…
…, płuczki, kafary
0,90
Koparki jednonaczyniowe, spycharki, zgarniarki, walce drogowe, przenośniki
0,85
Wciągarki, wyciągarki, wózki jezdniowe i przenośnikowe, żurawie jezdniowe
0,85
Czas pracy efektywnej jest to suma czasów, w których maszyna wykonuje pracę przewidzianą procesem technologicznym.
Postój maszyny jest to planowany czas, w którym maszyna nie wykonuje pracy (planowane przerwy związane z obsługą…
… odpowiednią jednostką, wykonanej w jednostce czasu. Znając wydajność maszyny możemy określić czas potrzebny na wykonanie danego zadania. Inaczej oblicza się wydajność maszyn o pracy ciągłej (przenośniki, kruszarki, betoniarki o ruchu ciągłym, koparki wielonaczyniowe), a inaczej o pracy cyklicznej-okresowej (koparki jednonaczyniowe, spycharki, zgarniarki, walce, środki transportowe).
Wydajność teoretyczna Wt…
…, oczekiwanie na masę przez układarkę itp. Swcz (0,65-0,75)
- współczynnik wykorzystania czasu roboczego maszyny
Próba oceny stanu polskiego rynku maszyn budowlanych i drogowych, od dawna czekającego na eksplozję nowych możliwości rozwoju i wzmocnienia się, związanych z rozpoczęciem budowy sieci autostrad i modernizacji dróg. Żeby przekonać się, że rynek podaży istnieje, wystarczy wejść do pajęczyny internetowej, gdzie popularne portale oferują mnóstwo adresów producentów i importerów maszyn. Otwierając pierwsze z brzegu możemy zdumieć się obfitością propozycji i ofert. Odzew na hasło maszyny budowlane jest bardzo bogaty: portal Onet.pl przywołuje około 180 odsyłaczy adresowych, a Wirtualna Polska.pl podaje nawet 280. Z kolei hasło maszyny drogowe jest reprezentowane przez 230 adresów (onet). Zachwycić…
….
ubijaki i wibratory (płyty, stopy, kafary ).
4. Maszyny do wytwarzania kruszywa:
kruszarki
sortowniki
płuczki.
5. Maszyny do stabilizacji gruntów i kruszyw: maszyny rolnicze
maszyny jednoczynnościowe: skrapiarki, polewaczki, rozsypywarki, glebogryzarki
maszyny wieloczynnościowe: frezarko-mieszarki.
6. Maszyny do budowy nawierzchni bitumicznych:
maszyny do budowy nawierzchni lekkich: zbiorniki i kotły do podgrzewania bitumu, skrapiarki, rozsypywarki
maszyny do budowy nawierzchni średnich i ciężkich: zespoły do produkcji mas mineralno-bitumicznych, do układania mas m - b.
7. Maszyny do budowy nawierzchni betonowych:
maszyny do przygotowania masy betonowej - betoniarki, węzły betoniarskie maszyny do wbudowania - rozściełacze, wykończarki, wibratory
urządzenie i sprzęt pomocniczy - żurawie do montażu prowadnic…
… konstrukcjami tak wśród głównych konkurentów do palmy pierwszeństwa, jak wśród „peletonu" producentów.
Wspomniana firma rozpoczęta też produkcję ładowarek o sterowaniu burtowym (od najliczniej reprezentowanej konstrukcji na rynku nazywanych potocznie bobcatami), co w połączeniu z intensywnym wzrostem zainteresowania pozostałych „rekinów" rynku wprowadzaniem do handlu nowych, oryginalnych osprzętów roboczych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz