Zjawisko efektu cieplarnianego oraz globalnego ocieplenia - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zjawisko efektu cieplarnianego oraz globalnego ocieplenia - wykład - strona 1 Zjawisko efektu cieplarnianego oraz globalnego ocieplenia - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Zjawisko efektu cieplarnianego oraz globalnego ocieplenia      Efekt cieplarniany jest zjawiskiem spowodowanym zdolnością atmosfery do przepuszczania dużej  części promieniowania słonecznego (głównie światła) i zatrzymywania promieniowania Ziemi (m. in.  cieplnego). Dzięki temu na powierzchni Ziemi oraz w dolnych warstwach jej atmosfery jest cieplej niż  byłoby, gdyby atmosfera nie istniała. Jak wynika z wyliczeń naukowców, temperatura powierzchni  Ziemi pozbawionej atmosfery utrzymywałaby się w okolicy-17°C, podczas, gdy obecnie średnia  temperatura na Ziemi wynosi +15°C. Bezchmurna atmosfera ziemska silnie pochłania promieniowanie  podczerwone (termiczne) emitowane przez powierzchnię Ziemi, którego maksimum przypada około  10 μm, z wyjątkiem wąskiego zakresu fal o długości pomiędzy 8-14 µm, które dobrze przechodzą  przez atmosferę. Zakres ten, dla którego atmosfera jest prawie całkowicie przezroczysta, został  nazwany "oknem atmosferycznym" (Ryc. 3). Chmury, pyły oraz gazy cieplarniane, pochłaniając  promieniowanie z tego zakresu "przymykają" podczerwone okno atmosferyczne, a przez to zwiększają  efekt cieplarniany. Dla czystej atmosfery znaczna część promieniowania ziemskiego ucieka  bezpośrednio do przestrzeni kosmicznej (około 100 W/m²). Para wodna w atmosferze (zwłaszcza w  atmosferze tropikalnej, gdzie jest jej najwięcej) pochłania większość promieniowania podczerwonego  i emituje je częściowo z powrotem ku powierzchni Ziemi, w wyniku czego średnia ilość energii  odchodzącej do przestrzeni kosmicznej bezpośrednio z Ziemi zmniejsza się do 40 W/m².  Każdy gaz pochłania i emituje promieniowanie elektromagnetyczne tylko w określonych dla danej  substancji przedziałach częstotliwości (długości fali) (Ryc. 3). Efekt cieplarniany wywołują tylko te  gazy, które pochłaniają promieniowanie w zakresie emitowanym przez powierzchnię planety. Dla  ciała o temperaturze powierzchni Ziemi maksimum natężenia promieniowania przypada w okolicy 10  mikrometrów (Ryc. 3). Tlen dwuatomowy (O2), azot (N2) i argon (Ar) nie pochłaniają  promieniowania w zakresie fal o długości mikrometrów i dlatego nie wpływają na efekt cieplarniany.  Natomiast para wodna (H2O), dwutlenek węgla (CO2), ozon (O3), metan (CH4) pochłaniają  promieniowanie w tym zakresie wywołując efekt cieplarniany  Gazami cieplarnianymi (szklarniowymi) nazywamy te składniki atmosfery ziemskiej, które dzięki  swoim własnościom fizykochemicznym mają zdolność zatrzymywania energii słonecznej w obrębie  atmosfery ziemskiej.  Para wodna jest najważniejszym gazem absorbującym promieniowanie (sama powoduje 36% – 66% 

(…)

… promieniowania słonecznego od składników
atmosfery, powierzchni Ziemi i obiektów znajdujących się na niej. Promieniowanie ulega odbiciu
zgodnie z zasadą, że: kąt padania równy jest kątowi odbicia.
Promieniowanie odbija się od powierzchni ciał nieprzezroczystych i nie absorbujących go. W
atmosferze ziemskiej jest zazwyczaj częściowo odbijane przez cząstki w niej obecne, takie jak:
skroplona para wodna, pyły…
… elektromagnetyczne potrafią zachowywać się w określonych warunkach jak strumień materii -
cząsteczek. Obserwujemy to w zjawisku odbicia promieniowania słonecznego od składników
atmosfery, powierzchni Ziemi i obiektów znajdujących się na niej. Promieniowanie ulega odbiciu
zgodnie z zasadą, że: kąt padania równy jest kątowi odbicia.
Promieniowanie odbija się od powierzchni ciał nieprzezroczystych i nie absorbujących…
… zatrzymywania energii słonecznej w obrębie
atmosfery ziemskiej.
Para wodna jest najważniejszym gazem absorbującym promieniowanie (sama powoduje 36% – 66%
bezpośredniego efektu cieplarnianego), razem z chmurami jest odpowiedzialna za od 66% do 85%
efektu cieplarnianego. Sam CO2 odpowiada za 9% – 26%, podczas gdy O3 jest odpowiedzialny za
7%, a inne gazy cieplarniane (w tym głównie metan, tlenki azotu i freony
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz