ZIMNA WOJNA

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ZIMNA WOJNA - strona 1 ZIMNA WOJNA - strona 2 ZIMNA WOJNA - strona 3

Fragment notatki:

ZIMNA WOJNA:
Długi telegram - to 13 stron na temat radzieckiej polityki zagranicznej, wyłożony przez radcę ambasady amerykańskiej w ZSRR - Kennan (luty 1946). Pisał o przystąpieniu do działań, których celem byłoby powstrzymywanie komunizmu i radzieckiej ekspansji za pomocą środków politycznych, gospodarczych i militarnych - to była podwalina doktryny powstrzymywania komunizmu (doktryna Trumana).
12 marca 1947 roku odbyło się przemówienie Trumana w czasie posiedzenia 2 izb kongresu (zaprezentowanie doktryny).
Europejski Program Odbudowy (ERP) - Plan Marshalla (Truman podpisał ustawę 4 kwietnia 1948 roku). ERP (4 kwietnia 1948 - 30 czerwca 1952).
Program Wzajemnego Bezpieczeństwa (MSP) + ERP = 13,9 mld $
Pakt brukselski (17 marca 1938) - Anglia, Francja, kraje Beneluksu, podpisały pakt w Brukseli o współpracy militarnej, politycznej, ekonomicznej i kulturalnej na 50 lat.
NATO - podpisanie Paktu Północnoatlantyckiego (4 kwietnia 1949) przez 10 państw europejskich + USA i Kanada. Pierwszym sekretarzem generalnym NATO został 4 kwietnia 1952 roku gen. Hastings Z. Ismay (Anglia).
Przemówienie Churchilla w Fulton - sojusz USA i Anglii; rozmowy o ONZ razem z ZSRR; zarzucał ZSRR ciągoty imperialistyczne, co potępia. Mówił o zagrożeniu komunizmem.
Treść przemówienia (5 marca 1946) - o potędze USA; biorą odpowiedzialność za przyszłość; ochraniać ludzi od następstw wojny; nie dopuścić do kolejnej wojny; ONZ będzie miała siły zbrojne; każde państwo daje sprzęt na użytek świata; nie powielać informacji o bombie atomowej - jak ją robić (wtedy bombę mieli USA, Kanada, Anglia); o wyborach (wolnych, demokratycznych) w innych krajach; „braterski związek ludów mówiących po angielsku”; „żelazna kurtyna”; o radzieckiej strefie wpływów; o Polsce (przesiedlenia); rządy komunistyczne (oprócz Czechosłowacji); o Niemczech (licytacja, czym ma należeć do W czy E); Włochy - działa partia komunistyczna; o Francji (ma być odrodzona, silna); piąta kolumna komunizmu (działa w wielu krajach); nie widzi nadziei, że nie będzie wojny (tak samo było po traktacie wersalskim - Liga Narodów miała chronić świat, co się nie stało); szybkie załatwienie spraw spornych, żeby nie było nieporozumień”; „równowaga sił”; o możliwości uratowania Niemiec od nazizmu - do 1935 roku nie reagowali - przestroga na przyszłość.
Przemówienie Byrnes'a (6 września 1946 roku) - Zagłębie Rury i Nadrenia muszą zostać w Niemczech; brak stref gospodarczych w Niemczech; Zagłębie Saary może należeć do Francji; USA może się połączyć z jakąś strefą; Niemcy nie mogą być czynnikiem w rozpoczęciu wojny między wschodem a zachodem; integracja gospodarcza to bodaj najważniejsza sprawa; pomoc Niemcom przy odbudowie kraju (chodzi także o rząd niemiecki); demilitaryzacja Niemiec na 25-40 lat (nie zgodzono się na taki pomysł); jednolita polityka finansowa; ukaranie zbrodniarzy wojennych; Niemcy mają być federacją; stworzenie konstytucji dla związkowych Niemiec; rewizja zachodnich i północnych granic (z Polską) na korzyść Polski; naród niemiecki rządzi w Niemczech. Część przemówienia (Stutgart) kierowane było w stronę ZSRR (postępowali niezgodnie z wcześniej ustalonymi zasadami).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz