Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 343
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy - wykład  - strona 1 Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy - wykład  - strona 2 Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy - wykład  - strona 3

Fragment notatki:

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, którego pierwsze posiedzenie odbyło się 10 sierpnia 1949 r. można uważać za najstarsze, powołane na mocy porozumienia międzyrządowego, międzynarodowe zgromadzenie parlamentarne o charakterze pluralistycznym. Jego pierwszym przewodniczącym był Paul-Henri Spaak od 2008 przewodniczącym jest Lluís Maria De Puig- Hiszpan. Zgromadzenie pełni funkcję organu „obradującego", w którym zasiadają przedstawiciele parlamentów krajowych państw członkowskich. Jest siłą napędową Rady. W Zgromadzeniu liczba mandatów, a zarazem i głosów zależy od liczby ludności. Najwyższa wynosi 18, a najniższa dwa. Liczbie przedstawicieli odpowiada taka sama liczba ich zastępców, czyli Zgromadzenie liczy 630 członków (315 parlamentarzystów i taka sama liczba ich zastępców pochodzących z 46 parlamentów krajowych, którzy są wybierani lub wyznaczani spośród deputowanych każdego państwa przez ich parlamenty krajowe) oraz gości specjalnych i obserwatorów. W skład każdej delegacji wchodzą przedstawiciele reprezentujący podstawowe partie polityczne parlamentu krajowego. Na forum Zgromadzenia działa pięć grup politycznych: socjaliści, grupa europejskiej partii ludowej, grupa demokratów europejskich, grupa liberalno-demokratyczno-reformatorska, grupa na rzecz jedności lewicy europejskiej i przedstawiciel nie należący do żadnego ugrupowania politycznego.
Zgromadzenie Parlamentarne zbiera się cztery razy do roku, na okres jednego tygodnia, w sali posiedzeń Pałacu Europy, na publiczne posiedzenie plenarne. Regułą jest traktowanie posiedzeń rannych i popołudniowych jako odrębne. Dzięki temu członkowie mogą być reprezentowani na posiedzeniu przez swoich zastępców. Zgromadzenie wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, który pełni tę funkcję przez trzy lata. Przewodniczący i wiceprzewodniczący oraz szefowie pięciu ugrupowań politycznych tworzą Biuro Zgromadzenia. Zgromadzenie wybiera również Sekretarza Generalnego Rady Europy, zastępcę Sekretarza Generalnego, szefa Sekretariatu Zgromadzenia i sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Zgodnie z regulaminem, Zgromadzenie ma 14 komisji o różnej liczbie miejsc, od 45 do 65. Prace Zgromadzenia są przygotowywane przez wyspecjalizowane komisje w zakresie: problemów politycznych, prawnych i praw człowieka, problemów społecznych, zdrowia i rodziny, kultury i edukacji, środowiska naturalnego, rolnictwa i rozwoju wsi, równości kobiet i mężczyzn, przestrzegania obowiązków i zobowiązań przez państwa członkowskie itd.
Zgromadzenie odgrywa kluczową rolę w procesie przystępowania nowych członków i monitorowania podjętych zobowiązań związanych z członkostwem. Stanowi ono forum, na którym delegacje reprezentujące główne nurty polityczne parlamentów krajowych dyskutują o problemach będących przedmiotem zainteresowania opinii publicznej oraz polityki międzynarodowej. Jego prace odgrywają ważną rolę, wpływając na kierunki działania Komitetu Ministrów. Ponadto, przenoszone

(…)

….. W czasie każdej sesji odbywa się debata na temat aktualnych wydarzeń w Europie lub na świecie. Wzięły w nich udział takie osobistości, jak np. Paweł II, Helmut Kohl, Michaił Gorbaczov, Yasser Arafat i wielu innych..
Zgromadzenie stanowi również forum parlamentarne dla innych organizacji międzynarodowych, takich jak: Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego (OECD), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), Europejska Agencja Przestrzeni Kosmicznej (ESA) i wielu innych wyspecjalizowanych agencji systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zgromadzenie organizuje regularnie, z udziałem specjalistów, konferencje, sympozja i publiczne debaty parlamentarne poświęcone problemom naszych czasów. Przyjmują one formę dialogu między parlamentarzystami i specjalistami w danej dziedzinie.
Zgromadzenie…
… przez Komitet Ministrów, np. przyjęcie nowych państw do Rady Europy, projekty konwencji, budżet, wprowadzenie w życie Europejskiej Karty Społecznej czy działania Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy;
• wytyczne - instrukcje kierowane przez Zgromadzenie do jednej lub kilku komisji Zgromadzenia.
Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy
W 1994 r. Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz