Zestawienie obciążeń w budynku wielorodzinnym - Naprężenie

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zestawienie obciążeń w budynku wielorodzinnym  - Naprężenie - strona 1 Zestawienie obciążeń w budynku wielorodzinnym  - Naprężenie - strona 2 Zestawienie obciążeń w budynku wielorodzinnym  - Naprężenie - strona 3

Fragment notatki:

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELOKONDYGNACYJNYM
1 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Lokalizacja: Kłodzko;

Układ budynku oraz niezbędne wymiary przedstawiono na załączonych rysunkach;

W budynku przyjęto:
o
Stropodach płaski, jednospadowy wykonany z płyt korytkowych, opartych za
pośrednictwem ścianek ażurowych z cegły ceramicznej dziurawki na stropie DZ-3.
o Docieplenie stropodachu stanowi wełna mineralna (25cm) ułożona na stropie o
spadku do 6o;
o
Stropy gęsto żebrowe DZ-3 (belki oparte w układzie: zewnętrzna- wewnętrznawewnętrzna- zewnętrzna ściana nośna);
o
o

Ściany konstrukcyjne wykonane z pustaków Porotherm o grubości 44cm;
Posadowienie budynku w postaci monolitycznej ławy fundamentowej żelbetowej.
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z zawartymi w normie PN-EN 1990 Podstawy
projektowania konstrukcji kombinacjami podstawowych oddziaływań. Do celów
dydaktycznych uwzględniono jedynie przypadek b2 z poniższej tabeli.
Uwaga: tabela powstała w wyniku scalenia następujących tablic normy: Tablica A1.2(A),
A1.2(B),
A1.2(C)
Współczynniki kombinacyjne (zależne od kategorii i cech oddziaływania zmiennego) zostały
przyjęte z tablicy A1.1 normy i wynoszą odpowiednio:
ψO,W= 0,6
ψO,S= 0,5
ψO,I= 0,7
1
Współczynniki do obciążeń charakterystycznych w kombinacjach oddziaływań dla budynków:
Przypadek
Oddziaływania stałe
obciążenia
Ciężary własne (G)
Oddziaływania zmienne (Q)
Wiatr (W)
Śnieg (S)
Użytkowe (I)
Kombinacje podstawowe (przy sprawdzaniu nośności)
a
1,35
1,50
1,50ψO,S
1,50ψO,I
b1
1,35
1,50ψO,W
1,50
1,50ψO,I
b2
1,35
1,50ψO,W
1,50ψO,S
1,50
c
1,00
1,50
0
0
Kombinacje charakterystyczne (przy sprawdzaniu użytkowalności)
d
1
1
ψO,S
ψO,I
e1
1
ψO,W
1
ψO,I
e2
1
ψO,W
ψO,S
1
Gdzie: ψO,W, ψO,S, ψO,I - współczynniki kombinacyjne do oddziaływań zmiennych: (W), (S) oraz (I)
2
2 ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ
Obciążenie wiatrem:
Zgodnie z PN-EN 1991-1-4:2008 dla dachu jednospadowego o nachyleniu 6o współczynniki
ciśnienia zewnętrznego są ujemne dla wszystkich elementów połaci dachowej, niezależnie od
kierunku działania wiatru.
Oznacza to, że obciążenie wiatrem będzie miało charakter ssania wiatru, a więc będzie
redukowało pozostałe obciążenia przypadające na stropodach. W związku z tym, przyjęto najbardziej
niekorzystny przypadek: obciążenie charakterystyczne wiatrem równe 0.
Uwaga: W ćwiczeniu pominięto również poziome obciążenie wiatrem.
2.1 STROPODACH
2.1.1 PŁYTY KORYTKOWE
Obiążenie zmienne śniegiem
Lokalizacja: Kłodzko – strefa I obciążenia śniegiem ;
Wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem gruntu w I strefie.
Przyjęto obciążenie charakterystyczne śniegiem
S k  0,7[
kN
]
m2
Wartość charakterystycznego obciążenia śniegiem na 1m2 rzutu powierzchni zgodnie z
PN-EN 1991-1-3:2005 oblicza się według wzoru:
sk  i * Ce * Ct * Sk
gdzie:
μi – współczynnik kształtu dachu;
Ce – współczynnik ekspozycji;
Ct – współczynnik termiczny;
Sk - wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem gruntu.
Współczynnik ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz