Strop gęstożebrowy-projekt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1414
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Strop gęstożebrowy
OBLICZENIE STROPU FERT 60
Zaprojektować strop typu FERT 60 nad piwnicą w budynku jednorodzinnym o rozpiętości w świetle ścian: Belka nr 1: 3,05 m; Belka nr 2: 2,45 m. Dane:
BELKA NR 1:
- rozpiętość stropu w świetle - rozstaw żeber - wysokość pustaka - grubość płyty nadbetonu - strop swobodnie podparty, współczynnik - Beton klasy B20 o - warunki środowiskowe suche, wnętrze budynku o niskiej wilgotności powietrza - klasa XC1,
- stal klasy A-III o znaku gatunku 34 GS i oraz BELKA NR 2:
- rozpiętość stropu w świetle - rozstaw żeber - wysokość pustaka - grubość płyty nadbetonu - strop swobodnie podparty, współczynnik - Beton klasy B20 o - warunki środowiskowe suche, wnętrze budynku o niskiej wilgotności powietrza - klasa XC1,
- stal klasy A-III o znaku gatunku 34 GS i oraz Układ warstw w stropie:
Zestawienie obciążeń na belkę nr 1:
Rodzaj obciążenia: stałe g:
Obciążenie charakterystyczne
Współczynnik obciążenia
Obciążenie obliczeniowe
Płytki ceramiczne o grubości 25mm
Gładź cementowa grubości 50mm
Styropian grubości 50mm
Strop FERT 60
Tynk cementowo -wapienny grubości 15mm
RAZEM
Rodzaj obciążenia: zmienne:
Obciążenie charakterystyczne
Współczynnik obciążenia
Obciążenie obliczeniowe
- zmienne technologiczne
- obciążenie od dwóch wymianów
RAZEM g+p+q


(…)

… wymianów
Schemat statyczny belki nr 2
Rodzaj obciążenia:
Wartości charakterystyczne
Współczynnik obciążenia
Wartości obliczeniowe
- obciążenie stałe
- zmienne technologiczne
- obciążenie od ścianki działowej RAZEM
Schemat obciążeń belki nr 1 oraz wykresy sił wewnętrznych:
OBCIĄŻENIA: OBCIĄŻENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])
------------------------------------------------------------------
Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg…

------------------------------------------------------------------
* = Wartości ekstremalne
Schemat obciążeń belki nr 2 oraz wykresy sił wewnętrznych:
OBCIĄŻENIA: OBCIĄŻENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])
------------------------------------------------------------------
Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
------------------------------------------------------------------
Grupa: A "Stałe g" Stałe γf= 1,20
1 Liniowe 0,0 3,350 3,350 0,00 2,57
Grupa: B "Zmienne technologiczne…
…, w I strefie wiatrowej. Przyjęto przegubowy model obliczeniowy. Rzut Piwnicy:
OBLICZENIE FILARA W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ
Przyjęto:
Ciężar własny muru: ,
Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie : ,
Współczynnik bezpieczeństwa dla kategorii A wykonania robót na budowie ,
Wymiary filara: ,
Szerokość pasma, z którego przekazywane jest obciążenie na filar na wszystkich kondygnacjach: ,
Grubość muru…
…: ,
Szerokość pasma, z którego przekazywane jest obciążenie na filar na wszystkich kondygnacjach: ,
Grubość muru: ,
Szerokość wieńca: ,
Wysokość ściany w świetle stropów: ,
Rozpiętość stropu w świetle ścian: .
Zestawienie obciążeń:
- obciążenie od stropów: . Powierzchnie obciążenia stropami nad piwnicą i parterem są sobie równe i wynoszą: , Do obliczeń przyjęto na poddaszu obciążenie użytkowe…
… od wartości obliczonej dla belki nr 1, ugięcie stropu nie przekroczy wartości granicznej.
Belka nr 2
Z normy PN-B-03264:2002 (tab.13) odczytano dla , betonu klasy B15 i naprężeń
maksymalne , które wynosi 24
Uwzględniając obliczoną wartość naprężeń , obliczono wartość Ponieważ wartość ta jest większa od wartości obliczonej dla belki nr 2, ugięcie stropu nie przekroczy wartości granicznej.
Nadproże okienne
OBLICZENIE NADPROŻA OKIENNEGO Z BELEK PREFABYKOWANYCH ŻELBETOWYCH TYPU L
Nadproże znajduje się na ścianie zewnętrznej budynku. Otwór okienny ma szerokość w świetle ściany 1,20 m, zatem . Ściana wykonana jest w bloczków silikatowych BSD 250. Na ścianie na której znajduje się projektowane nadproże, opiera się strop gęstożebrowy FERT 60 o rozpiętości modularnej 3,30 m. Obciążenie obliczeniowe dla stropu wynosi…
…:2002. Przyjęto i klasę betonu B20, dla którego . Grubość otulenia zbrojenia przyjęto c =15 mm, strzemiona o średnicy 4,5 mm, pręty zbrojenia żeber o średnicy 10 mm i dopuszczalną odchyłkę otuliny o Δh = 5mm. Przy tych założeniach wysokość użyteczna przekroju wynosi: Stopień zbrojenia wynosi:
Na tej podstawie odczytano dla stali 34GS
Nośność pojedynczej belki wynosi:
Ponieważ przyjęto trzy belki, zatem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz