Obliczenie łaty-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2835
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obliczenie łaty-opracowanie - strona 1 Obliczenie łaty-opracowanie - strona 2 Obliczenie łaty-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Obliczenie łaty.
Przyjęto do projektowania łaty z drewna sosnowego o wymiarach 45 x 63 mm, o polu przekroju poprzecznego A=0,002835 m2.
Zestawienie obciążeń stałych g:
Obciążenie
Wartość charakterystyczna
[kN/m]
Współczynnik obciążenia γf
[ - ]
Wartość obliczeniowa
[kN/m]
Ciężar własny łaty
0,002835 .5,5
0,016
1,1
0,018
Ciężar pokrycia - waga jednej dachówki 3,9 kg. Liczba 11 szt/m2 (wg. katalogu producenta)
0,039 . 11 . 0,35
0,150
1,2
0,180
Razem:
0,166
0,198
Obciążenia zmienne:
Na podstawie PN-80/B-02010/Az1 wartość obciążenia charakterystycznego śniegiem Sk na 1 m2 powierzchni poziomej połaci dachowej określono według wzoru:
Sk= Qk. C , gdzie:
Qk - wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem gruntu, zależna od strefy kraju
C - współczynnik kształtu dachu
W I strefie Qk=0,7 kN/m2. Współczynnik kształtu dachu C1=0,4 C2=0,6. Do obliczeń pojedynczych elementów przyjmuje się, że C1=C2=C, zatem Sk=Qk. C=0,7 . 0,4= =0,28. Wartośc obliczeniowa obciążenia śniegiem wynosi:
S=Sk . γf=0,28 . 1,5=0,42 kN/m2.
Na podstawie PN-77/B-02011 wartość obciążenia charakterystycznego wiatrem pk określono wg wzoru:
Pk=qk . Ce . C . β , gdzie:
qk - wartość charakterystyczna ciśnienia prędkości wiatru, zależna od stref obciążenia wiatrem w kraju.
Ce - współczynnik ekspozycji.
C - współczynnik aerodynamiczny.
β - współczynnik działania porywów wiatru.
W I strefie qk= 0,25 kN/m2. Przyjęto, że budynek ma wysokość około 9,5 m i jest zlokalizowany na terenie B, dla którego Ce=0,8. Wartość współczynnika aerodynamicznego dla dachu dwuspadowego może przyjmować następujące wartości: C=Cz=0,015 . α - 0,2=0,015 . 45 - 0,2=0,475 lub Cz=-0,045 . (40- α)=0,225 (połać nawietrzna), C=Cz=-0,4 (połać zawietrzna). Przyjęto parcie, dla którego Cz=0,475. Założono, że budynek jest niepodatny na dynamiczne działanie wiatru i przyjęto β =1,8.
Obciążenie charakterystyczne wywołane działaniem wiatru wynosi:
pk= qk . Ce . C . β=0,25 . 0,8 . 0,475 . 1,8=0,171 kN/m2 Wartość obliczeniowa obciążenia wiatrem wynosi:
p=pk . γf=0,171 . 1,3=0,222 kN/m2 Na podstawie PN-82/B-02003 przyjęto obciążenie charakterystyczne skupione (człowiek z narzędziami) Pk=1,0 kN. Wartość obliczeniowa tego obciążenia wynosi:


(…)

… obliczeniowe jej muru σcd=0,25 MPa,
-strop jest oparty na ścianie za pośrednictwem wieńca żelbetowego o szerokości c równej grubości ściany t i nie mniejszej od wysokości konstrukcji stropu h, tak by zapewnione było odpowiednie ramię pary sił mocujących,
-z końców żeber wypuszczone są pręty zbrojenia górnego (o przekroju wystarczającym do przeniesienia momentu utwierdzenia) zaopatrzone w haki wchodzące…
… częściowy współczynnik bezpieczeństwa γM= 1,3, zatem:
Ponieważ przekrój ma wysokość mniejszą niż 150 mm, można zastosować współczynnik kh=(150/63)0,2=1,19 < 1,3, zatem:
Sprawdzenie warunku stanu granicznego. Przyjmuję km=0,7:
Warunek stanu granicznego nośności dla łaty został spełniony.
Sprawdzenie stanu granicznego użytkowalności.
Graniczna wartość ugięcia dla deskowania dachowego wynosi:
Obliczenie…
… konstrukcji =2). Częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla drewna przyjęto γM=1,3.
Wytrzymałość obliczeniowa na zginanie wynosi:
Sprawdzenie warunku stanu granicznego nośności:
Warunek stanu granicznego nośności dla murłatu został spełniony.
Sprawdzenie stanu granicznego użytkowalności.
Przyjęto ugięcie dopuszczalne:
Obciążenie
kdef Składowe obciążenia [mm]
uinst ufin Klasa trwania obciążenia = stałe
Klasa…
… w ścianie wewnętrznej i zewnętrznej.
Pozycja obliczeniowa nr 3.1. Obliczenie filara na parterze w ścianie zewnętrznej.
Przyjęto:
-ciężar własny muru: 1,825 kN/m2 -wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie: fk=3,2 MPa
-współczynnik bezpieczeństwa dla kategorii B wykonania robót na budowie γm=2,2
Zgodnie z rysunkami 3.1 i 3.3 przyjęto następujące dane geometryczne:
-wymiar filara: 0,365 x 1,78 m…
… ściany wynosi:
Stan graniczny nośności w przekroju 3-3 nie jest przekroczony.
Wnioski:
Na podstawie przeprowadzonych obliczeń można stwierdzić, że filar na parterze ma odpowiednią nośność.
Pozycja obliczeniowa nr 3.2. Obliczenie filara w piwnicy w ścianie wewnętrznej.
Przyjęto:
-ciężar własny muru: 1,2 kN/m2 -wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie: fk=3,2 MPa
-współczynnik bezpieczeństwa…
…, że maksymalne momenty zginające w wariancie II są znacznie mniejsze niż w wariancie I. Wnioski:
Nie ma potrzeby sprawdzania stanu granicznego nośności i stanu granicznego użytkowalności dla wariantu II.
Finalnie przyjęto łatę o wymiarach przekroju poprzecznego 45 x 63 mm.
Pozycja obliczeniowa nr 1.2. Obliczenie krokwi.
Przyjęto, że wiązar dachowy będzie wykonany z bali o wymiarach 75 x 175 mm. Połać dachowa…
… zamontowany ruszt drewniany z płytami gipsowo-kartonowymi.
Schemat statyczny wiązara jętkowego.
Zestawienie obciążeń dla wiązara jętkowego
Obciążenie
Wartość charakterystyczna
[kN/m]
Współczynnik obciążenia γf
[ - ]
Wartość obliczeniowa
[kN/m]
Ciężar własny dachu z uwzględnieniem ciężaru krokwi (NAD JĘTKĄ) g:
Ciężar łaty
0,016 . (100/35) . 0,8
0,037
1,1
0,041
Ciężar własny dachówki
0,039 . 11 . 0,8
0,343
1,2…
… statyczny wiązara jętkowego z obciążeniami.
Wykresy sił wewnętrznych obliczone za pomocą programu obliczeniowego RM-WIN.
Wykres momentów zginających.
Wykres sił tnących.
Wykres sił osiowych.
Wartości reakcji podporowych wiązara jętkowego.
Wymiarowanie krokwi.
Sprawdzenie stanu granicznego nośności.
Maksymalny moment zginający i odpowiadająca mu siła podłużna wynoszą:
M=1,795 kNm
N=-5,799 kN (ściskanie…
… niż obciążenie dopuszczone przez producenta 7,98 [kN/m2].
Belka nie spełnia warunki graniczne nośności i użytkowalności.
Wniosek:
Obliczana belka nie spełnia warunków granicznego nośności i użytkowalności. Belkę należy zaprojektować i zwymiarować zgodnie z teorią żelbetu.
Pozycja obliczeniowa nr 2.3. Obliczenie nadproża w ścianie zewnętrznej nad oknem.
Nadproże znajduje się w ścianie zewnętrznej budynku. Otwór okienny ma szerokość w świetle ściany ls = 1,20m, a zatem leff = 1,05 · 1,20 = 1,26m. Ściana wykonana jest z pustaków YTONG 365. Na ścianie, w której znajduje się projektowane nadproże, opiera się strop gęstożebrowy FERT 45 o rozpiętości modularnej l = 5,7 m. Obciążenie obliczeniowe dla stropu wynosi 7,637 kN/m2. Wstępnie przyjęto 4 belki typu L-19.
Obciążenie
Wartość
charakterystyczna
[kN/m2…
… sprawdzono jego nośność MRd zgodnie z normą PN-B-03264:2002. Przyjęto bw=60 mm i klasę betonu B20, dla którego fcd=10,6 MPa. Grubość otulenia zbrojenia przyjęto c=15 mm, strzemiona o średnicy 4,5 mm, pręty zbrojenia żeber o średnicy 10 mm i dopuszczalną odchyłkę otuliny o Δh=5 mm. Przy tych założeniach wysokość użyteczna przekroju wynosi:
Stopień zbrojenia wynosi:
Na tej podstawie odczytano wartość…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz