Zestaw zadań 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zestaw zadań 1 - strona 1

Fragment notatki:

Zestaw 1
Instrumenty o stałym dochodzie
1. Oblicz odsetki oraz wartość depozytu D zło onego na międzybankowym rynku wtórnym oprocentowanego
stopą i (oprocentowanie proste; rok=365 dni).
depozyt
odsetki
a) D=500.000; i=4,25%; lokata S/N; zawarta w piątek
500.058,22
58,22
b) D=100.000; i=3,33%; lokata T/N; zawarta w czwartek
100.027,37
27,37
c) D=250.000; i=3,76%; lokata S/1W; zawarta w środę
250.180,27
180,27
2. 30-dniowa stopa procentowa wynosi 5,2%, a stopa 60-dniowa 5,4%. Nale y oszacować poziom 41dniowej stopy procentowej. Odp. 5,2733%
3. Oblicz faktyczny zysk z rocznej inwestycji za 2008 rok oprocentowanej na 10% w walucie GBP oraz USD
Odp. GBP – 10,027%; USD – 10,1667%
4. Posługując się podanymi stopami, uporządkuj malejąco pod względem dochodowości następujące
instrumenty 30-dniowe (wg stopy procentowej i bazy 365 dni):
i (365 dni)
a) brytyjskie weksle skarbowe
d=8 ¼% (365)
(8,3063%)
b) brytyjskie bony komercyjne
i=8 3/16% (365)
(8,1875%)
c) eurobony komercyjne (GBP)
i=8 1/8% (365)
(8,125%)
d) amerykańskie TBills
d=8 5/16% (360)
(8,4867%)
e) depozyt międzybankowy GBP
i=8 ¼% (365)
(8,25%)
f) amerykańskie bony komercyjne d=8 ½% (360)
(8,6795%)
g) dolarowe CD
i=8 5/8% (360)
(8,7448%)
5. Jesteś Market Makerem zamykającym otwartą pozycję. Znaleźć wartość przyszłą, jeśli obecna wynosi P,
stopa i, a czas wynosi n.
P
1) 10 mio
2) 50 mio
kwotowanie MM
3,74% -3,92%
6 1/2% - 6 13/32%
n
30
270
waluta
USD
GBP
pozycja
short (krótka)
long (długa)
Odp: 1) 10.031.166,67 2) 52.404.109,59
6. Znajdź cenę papieru, jeśli nominał wynosi FV, stopa dyskontowa d, a czas n
FV
1) 100
2) 1.000
d
3,05%
4,22%
N
7
52
waluta
EuroPLN
EuroGBP
Odp: 1) 99,9407 2) 993,9879
7. Jeśli jesteś Dealerem zamykającym pozycję z kwotowań rynkowych, znajdź odsetki dla wartości
początkowej P, stopy i, oraz czasu n:
P
1) 15 mio
2) 5 mio
Kwotowanie MM
2,45% - 2,58%
6 7/8% - 6 3/4%
n
60
91
waluta
CHF
GBP
pozycja
short (krótka)
long (długa)
Odp: 1) 64.500 2) 84.143,8356
8. Znaleźć dyskonto papierów o nominale FV, stopie d i czasie n:
FV
1) 100
2) 10.000
Odp.
1)
2)
D:
0,7947
25,4466
d
4,27%
3,87%
n
67
24
waluta
SEC
AUD
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz