Zestaw na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zestaw na egzamin - strona 1 Zestaw na egzamin - strona 2 Zestaw na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

Zestaw 1.
Wady i zalety współprądowego przepływu czynników w procesach wymiany ciepła. Podaj i omów przykłady urządzeń, w których taki przepływ znajduje zastosowanie.
W jakich urządzeniach stosuje się podwyższone ciśnienie? Podać i omówić przykłady oraz uzasadnić konieczność stosowania podwyższonego ciśnienia w tych urządzeniach.
Opisać budowę i zasadę działania kolumny półkowej. Jakie procesy mogą być prowadzone w tego typu aparacie.
Co rozumiemy pod pojęciem aparatury kontrolno-pomiarowej (AKP)? Jakie urządzenia wchodzą w skład takiej aparatury?
Przemysłowa średniociśnieniowa synteza amoniaku z gazu ziemnego (metanu) przebiega wg równań : oraz . Druga z tych reakcji wymaga użycia katalizatora żelazowego. Azot i tlen pochodzą z powietrza. Sprężony CO2 jest produktem ubocznym. Podaj, jakie urządzenia wchodzą w skład instalacji do syntezy amoniaku, każde z nich omów w kilku zdaniach.
Zestaw 2.
W jakich procesach przemysłu chemicznego wykorzystuje się działanie siły odśrodkowej? Podaj i omów przykłady urządzeń wykorzystujących tę siłę.
Co to jest aparatura kontrolno-pomiarowa? Jakie urządzenia wchodzą w skład takiej aparatury?
Przemysłowa synteza mocznika zachodzi w wyniku reakcji . Produkt (mocznik) otrzymywany jest w postaci niewielkich (średnica ok 2-5mm), okrągłych granulek. Podaj, jakie urządzenia wchodzą w skład instalacji do syntezy mocznika, każde z nich omów w kilku zdaniach.
W jakich aparatach stosuje się spływającą cienką warstwę cieczy? Jakie są przyczyny takiego rozwiązania?
Porównać urządzenia do odpylania gazów oraz rozdzielania zawiesin (podać konkretne przykłady). Z czego wynikają podobieństwa i różnice w budowie i zasadzie działania tych urządzeń?
Zestaw 3.
Porównać ciągłe i okresowe sposoby rozdzielania zawiesin. Podać wady i zalety obu rozwiązań oraz przykłady urządzeń, w których realizowane są te sposoby.
W jakich aparatach montowane są urządzenia umożliwiające rozdzielenie strumienia cieczy na krople i jaką funkcję pełnią?
Jakie procesy przemysłu chemicznego mogą zachodzić na skutek działania siły odśrodkowej? Podaj i omów przykłady urządzeń wykorzystujących tę siłę.
Podać sposoby wydzielania z materiału biologicznego substancji wrażliwych na działanie wysokiej temperatury i opisać urządzenia realizujące te sposoby.
Pierwszym etapem syntezy trójpolifosforanu sodu (TPFS) Na5P3O10 jest spalanie fosofru w tlenie. Powstały kwas ortfosforowy (V) neutralizuje się węglanem sodu. Powstałe kwaśne ortofosforany sodu NaH2PO4 oraz Na2HPO4 następnie poddaje się kondensacji (w trakcie suszenia):


(…)

… powstaje kwas ortofosforowy oraz produkt uboczny - fosfogips (siarczan (VI) wapnia, z pewną zawartością związków fosforu). Kwas fosforowy jest ponownie mieszany z rozdrobnionymi fosforytami, co prowadzi już do powstania produktu finalnego - superfosfatu potrójnego. Produkt handlowy ma postać granulatu. Zaproponuj, jakie urządzenia powinny wchodzić w skład instalcji do produkcji superfosfatu potrójnego…
…), każde z nich omów w kilku zdaniach.
Jakie kształty mają aparaty typu zbiornikowego stosowane w przemyśle chemicznym? Podać, kiedy stosujemy każdy z tych kształtów oraz jakie jest znaczenie takiego rozwiązania.
Porównać budowę i zasadę działania pomp wyporowych oraz wirowych. Wymienić najwazniejsze rodzaje pomp w obu grupach.
Wymienić i opisać najważniejsze urządzenia, w których wykorzystywany jest ruch…
…,a pozostałość miesza z rozdrobnionym wapieniem i dolomitem (surowce mineralne, wydobywane w kamieniołomach). Handlowy saletrzak ma postać granulatu. Podaj, jakie urządzenia wchodzą w skład instalacji do syntezy saletrzaku, każde z nich omów w kilku zdaniach.
Jaką funkcję w urządzeniach przemysłu chemicznego może spełniac zastosowanie prądu elektrycznego? Podać przykłady.
Podać i opisać przykłady urządzeń…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz