Żeromski Stefan - Dzienniki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1617
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Żeromski Stefan - Dzienniki - strona 1 Żeromski Stefan - Dzienniki - strona 2 Żeromski Stefan - Dzienniki - strona 3

Fragment notatki:

STEFAN ŻEROMSKI - DZIENNIKI WYBÓR Opracował Jerzy Kądziela
I. GENEZA I DZIEJE RĘKOPISU
miał 18- 27 lat
wstęp „kilka wspomnień z mojego dzieciństwa” datowane zapisy 19.5.1882 i 10.10.1891
na odwrocie karty tytułowej greckie: gnothi seauton (poznaj samego siebie)
animator Dzienników nauczyciel z gimnazjum Antoni Gustaw Bem - słowa zachęty Żeromski zanotował na stronicy tytułowej I tomu
Żeromski nazywał siebie romantykiem realizmu lub romantykiem w kapeluszu pozytywistycznym
W trakcie wyjazdu za granicę w styczniu 1892 roku pisał listy do narzeczonej Oktawii z Radziwiłowiczów Rodkiewiczowej - przejmuje to funkcję dzienników
Gdy odkłada Dzienniki do szafki wielokrotnie cytuje je w swoich dziełach
Dzienniki trafiły na pensję macochy Żeromskiego Antoniny z Zeitheimów (Kielce) później trafił na inną pensję i tam budził spore sensacje W testamencie Dzienniki zapisał PEN - Clubowi i w rękach ręce rodziny. Do udostępnienia 50 lat po śmierci
Prof. Borowy po wojnie chce opracować Dzienniki I występ na posiedzeniu Wydziału I Towarzystwa Naukowego Warszawskiego 23.5.1950 pomocnik Jerzy Kądziela (autor wstępu). Po śmierci Borowego opracowywaniem zajął się profesor Stanisław Adamczewski. Pierwsze wydanie 1953 - 1956…3 tomy - Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”. Drugie wydanie z opracowaniem Kądzieli, 7 woluminów, „Czytelnik”, pod redakcją profesora Stanisława Pigonia. Wciąż odkrywano nowe części - 1973 „Czytelnik” „Dzienników tom odnaleziony”…być może istnieje XXI tom?
II. DZIENNIKI JAKO DOKUMENT EPOKI
Krąg wydarzeń politycznych, europejskich - mało
Indywidualne komentarze autora do wydarzeń z kraju - dużo
Do wyżej - relacje z opinii różnych środowisk zwłaszcza akademickich i ziemiańskich
Literatura - zgon i pogrzeb V. Hugo, sprawozdanie z sprowadzenia prochów Mickiewicza na Wawel
Życie społeczne i kulturalne, oświatowe w Królestwie Polskim - z autopsji
Wierny obraz gimnazjum kieleckiego za czasów Apuchtina
Opisane tajne zebrania młodzieży ukrywane nawet przed nauczycielem Bemem
Warszawska Uczelnia Weterynaryjna - Żeromski studiuje 1886 - 1888 (zrezygnował z powodu braku finansów)
Informowanie o działalności społecznej w konspiracyjnym kółku Kielczan - grupuje absolwentów gimnazjum
Koło Delegatów - prezesi akademiccy Młodzież akademicka zróżnicowana ideologicznie - Żeromski na spotkaniach wygłaszał mowy o literaturze: Mickiewiczu, Asnyku, Konopnickiej…
Żeromski popierał program „obrony czynnej” sformułowany przez Zygmunta Miłkowskiego
Jeż: przeciwko lojalizmowi stańczyków, kierunkom ugodowym w Królestwie opowiadając się za liberum konspiro, proponując utworzenie skarbu narodowego na cele przyszłej walki zbrojnej


(…)

… przeciw nakazom władz carskich o nawracaniu ich przemocą na prawosławie.
IV. ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI ESTETYCZNEJ
Zaczynał swą drogę twórczą od naśladownictwa. Szkolne wiersze - echo drugorzędnych pisarzy romantycznych. Z romantyzmu - kierunek zainteresowań historycznych. Także liryki osobiste. Wpływ Bema - galeria bohaterów historycznych: Kościuszko, Ściegienny, Garibaldi itd. najczęściej wspominani. Później…
… sproblematyzowanej, a fakty jednostkowe służą za tło dla sądów ogólniejszych. Drugi przełom - warsztat prób pisarskich
Ostatnie tomiki Diennika z okresu pobytu w Łysowie. Dialektyka miłości z dwiema równocześnie partnerkami skłania autora do respektowania i wyrażania takich niuansów psychologicznych, jakich w dawniejszych tomikach, odtwarzających młodzieńcze zakochania i pasje miłosne, daremnie byśmy szukali
Obok bohatera - nowoczesnego romantyka, stanowiącego kłębowisko sprzeczności myślowych i emocjonalnych, jest w tej prozie stale obecne alter ego, które autor dopuszcza do głosu nie tylko w celu komentowania przedstawionych zdarzeń, ale głównie w celu interpretacji własnej postawy. Czasem zresztą występuje tu zabieg szczególny polegający na pozornej deheroizacji bohatera- narratora która ma go podnieść w oczach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz