Ze względu na sposób wykonania stosuje się następujący podział nawierzchni

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ze względu na sposób wykonania stosuje się następujący podział nawierzchni - strona 1

Fragment notatki:

Ze względu na sposób wykonania stosuje się następujący podział nawierzchni:
- monolityczne, wykonane na miejscu ze szczelinami dylatacyjnymi,
- prefabrykowane, wykonane z gotowych elementów oraz złożone (mieszane),
- makadamowe, układane z warstw kruszywa o różnym uziarnieniu zmniejszającym się od dołu ku górze,
- betonowe, wykonywane z kruszywa ze spoiwa o różnym uziarnieniu cementowym lub bitumicznym.
Typowe nawierzchnie podatne podzielono na następujące typy, zależnie od rodzaju podbudowy:
- typ A - z podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub wykonanego z
tłucznia kamiennego;
- typ B - z podbudową z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie;
- typ C - z podbudową z betonu asfaltowego;
- typ D - z podbudową z piasku otoczonego asfaltem.
Dla nawierzchni półsztywnych rozróżniono:
typ E - z podbudową z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym;
typ F - z podbudowa z chudego betonu.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz