Zdrowie psychiczne a tendencyjności myślenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2688
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zdrowie psychiczne a tendencyjności myślenia - strona 1 Zdrowie psychiczne a tendencyjności myślenia - strona 2 Zdrowie psychiczne a tendencyjności myślenia - strona 3

Fragment notatki:

Elżbietę Januszewską. Notatka zawiera 20 stron. Notatka porusza zagadnienia takie jak: istota zdrowia, Erich Fromm, myślenie i jego deformacje, tendencja do zgodności miedzy informacjami, percypowanymi a zakodowanymi, tendencja do ujednolicenia spostrzeżenia, cechy człowiek, błędy w spostrzeganiu, postawy, stereotypy. Notatka zwiera również: funkcje stereotypów, myślenie grupowe i jego wpływ na zachowania społeczne, urojenia: geneza urojeń, struktura urojeń, treść i funkcje, trafność spostrzegania własnych i cudzych zachowań, badania naukowe dotyczące tendencyjności.


Zdrowie psychiczne a tendencyjności myślenia
Istota zdrowia psychicznego zależy od licznych i różnorodnych czynników, jest ono poddawane nieustannym zmianom zarówno podczas sytuacji jak i w poszczególnych etapach życia każdego człowieka. Co najważniejsze zdrowie psychiczne może być rożne w zależności od samej jednostki. Tak jak mamy do czynienia z różnymi ludźmi, tak też charakteryzujemy różne przejawy zdrowia psychicznego.
Dlatego też ocena czyjegoś zdrowia psychicznego jest zależna od samej jednostki, a znalezienie kryterium według którego mamy takie badanie przeprowadzić staje się niemożliwe. Trudność sprawi przede wszystkim określenie granicy- pomiędzy zdrowiem, a różnymi jego zaburzeniami lub odchyleniami.
Jeśli brać pod uwagę stan zdrowia psychicznego- można zastosować najprostszy podział- czyli rozdzielenie ludzi zdrowych od chorych. Przejawem zdrowia będzie wtedy brak jakichkolwiek zaburzeń lub defektów. Jest to jednak bardzo prosty podział i często niewystarczający, ponieważ występuje problem ze sprecyzowaniem co jest chorobą psychiczną, a co nią już nie jest. Erich Fromm niemiecki psycholog w 1941 roku użył terminu „normalny” jako synonim zdrowia psychicznego. Jako punkt odniesienia użył funkcjonowania człowieka w społeczeństwie- Normalna zdrowa jednostka to taka która jest zdolna do wypełnienia swojej społecznej roli oraz do udziału w rozwoju danego społeczeństwa. Dodał również, że dla jednostki zdrowie stan normalny to optimum szczęścia i rozwoju. Inne definicje uznawały za zdrowie psychiczne m.in. pełną harmonię w funkcjonowaniu całej osobowości człowieka (Hadfield), rozwijanie się jednostki w kierunku dojrzałości, która osiągana jest w takim stopniu w jakim człowiek może w sposób niezależny i skuteczny rozwiązać swoje wewnętrzne konflikty (Ore), zdolność do ujmowania rzeczywistości bez jej deformowania (Krapf).Każda postrzega stan zdrowia psychicznego pod innym kontem, lecz co ważne żadna się nie wyklucza wzajemnie.
Myślenie i jego deformacje
Wspomnieliśmy już o trudności w zdefiniowaniu zdrowia psychicznego, jednak w naszej pracy chcielibyśmy się przede wszystkim skupić na procesie myślenia, które jest najważniejszym przejawem funkcjonowania umysłu.
Proces ten, mimo przeprowadzonych bardzo licznych prac badawczych i teoretycznych- nadal nie posiada jednolitej teorii, która przybliżyłaby nas do wyjaśnienia mechanizmów myślenia „normalnego” oraz „patologicznego”. Gdyby myślenie można było ująć formie wykresu, to w jego najprostszej formie mógłby on wyglądać tak:


(…)

… uczestniczyły 82 osoby- 39 mężczyzn i 43 kobiety, które zostały przydzielone losowo do grup. Każdy z nich otrzymał kwestionariusz z 16 prawidłowościami ułożonymi w losowym porządku. Kwestionariusz zawierał 16 opisów- odchyleń od racjonalności występujących w codziennym życiu (pamięć semantyczna). Badani mieli przypomnieć sobie i opisać także własne analogiczne epizody z ich życia (pamięć epizodyczna) oraz napisać jak się wtedy zachowali.
Każdy z badanych miał równą szansę znalezienia się także w grupie lękowej (w której należało podać nazwisko). Wyniki badań wykazały że wpływ umiarkowanego lęku na trafność sądów przebiega w odwrotnym kierunku w zależności od rodzajów zaangażowanej pamięci- gdy lękowi uczestniczy pamięć semantyczna nasila się dysproporcja między spostrzeganiem pozytywów i negatywów…
… z naszym życiem. Każda sytuacja w której znajduje się człowiek niesie ze sobą wiele czynników które mają duży wpływ na proces jego myślenia. Poziom lęku, wysokość oczekiwanej nagrody, wzbudzanie pamięci semantycznej lub epizodycznej- wszystkie te czynniki znacząco wpływają na trafność spostrzegania własnych zachowań- przejawów odchyleń od racjonalności Jednoznacznie zdefiniowanie tendencyjności myślenie…
… efektu diabła ze złym cecha będę towarzyszyć złe cechy.
Mamy też do czynienia z efektem pierwszeństwa - do pierwszej informacji staramy się dopasować następne. Efekt świeżości odnosi się do ostatniej informacji przez, którą zmienia się wydźwięk całego komunikatu,
Jedna z odmian nieracjonalnego myślenia jest myślenie życzeniowe, które polega na tym, że człowiek nie kieruje się rzeczywistą wiedza na temat…
…-myślenie typu „jestem dobry i nie jestem zły”. Natomiast w sytuacji relaksu zarówno epizody negatywne i pozytywne przypominane są sobie w równym stopniu. Badanie numer 2
Oczekiwano że badani oczekujący nagrody finansowej za prawidłowe rozpoznanie swych błędów wykażą wyższą trafność niż grupa kontrolna. Badania przeprowadzono na 105 osobach- 53 kobiety i 52 mężczyzn którzy zostali losowo przydzieleni do 3…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz